Munck Forsyningsledninger

Pløjning og kædegravning

Nedpløjning og kædegravning - hurtige og effektive metoder

 

Når rørledninger og kabler skal lægges i jorden i det åbne land og i rabatter langs veje, er det ikke nødvendigt at ødelægge overfladestrukturen og skæmme omgivelserne ved brug af traditionelle opgravningsmetoder. De kan nemlig med fordel ofte pløjes / kædegraves ned i jorden i de ønskede kabeldybder.

 

Munck Forsyningsledninger har mange års erfaring i at pløje og kædegrave forskellige typer kabler og ledninger i jorden. Vi har egne maskiner til rådighed, og bruger dem så snart terræn og jorbund tillader det.

 

Nedpløjningen / kædegravningen giver en hurtig, problemfri arbejdsproces og en økonomisk gevinst, der ikke kan opnås ved traditionelle grave metoder, og med vores rutine følger et godt og proffessionelt resultat.

 

Metoderne giver mulighed for, at dækbånd, dækplader og advarselsbånd over kabler og rørledninger kan lægges i én arbejdsgang. Ligesom det også er muligt at lægge flere kabler samtidig.

 

Fordele

Vi kan pløje flere rør ned ad gangen i en max. dybde på ca. 150 cm. Nedpløjning af kabler og rør er billigere og hurtigere end den traditionelle op-gravningsmetode.

 

Hent faktaark

  Pløjning og kædegravning

 

 

 

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

15

JUN

Nordisk kompetencepris til MUNCK

På Nordisk Vejforenings (NVF) kongres "Via Nordica 2016" i Trondheim har Munck netop vundet NVF’s Kompetencepris

10

MAJ

Attraktive erhvervsgrunde udbydes til salg

Ved Hjulby-afkørslen 5 km vest for Nyborg sælges attraktive erhvervsgrunde i ny udstykning. Byggemodningen er i fuld gang, og her bliver mulighed for at erhverve grunde til mange formål og i arealstørrelser fra 5.000 m2.

->  Se alle nyheder