Munck Forsyningsledninger

Op- og indmåling

Data i flere filformater - med en nøjagtighed ned til 1 cm.

 

Munck Forsyningsledninger har udviklet et GPS baseret opmålings- og indmålingsssystem til ledningsregistrering, der forenkler processen fra opmåling til fakturering samt fra indmåling til dokumentation.

 

Opmålingen foretages elektronisk og konverteres over i et faktureringssystem. Målingerne lægges geografisk korrekt ind på tegningerne. Herved er der baseret et solidt grundlag for efterdokumentation.

 

Der genereres et fakturabilag i Excel ud fra den detaljerede opmåling. Derved sikres, at alle mængder kommer ind i regnearket, og Excel udregner herefter en pris på det opmålte.

 

Data fra indmåling leveres med en nøjagtighed ned til 1 cm, og kan afleveres i flere filformater – her kan bl.a. nævnes DSFL, DSL og DXF.

Herudfra kan ledningsejeren nemt lægge oplysningerne ind i deres eget system.

 

Vi indmåler i det europæiske referencesystem (system 32) ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) som er det grundlæggende 3-dimensionale referencesystem til kortlægning i Danmark.

 

Fordele

Vi  indmåler i det europæiske referen-cesystem (system 32) ETRS89. Efter ønske kan vi også indmåle i system 34, som er det lokale danske koordinat-system

 

Hent faktaark

  Op- og indmåling

 

 

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

16

OKT

Munck indgår stor rammeaftale med Københavns Kommune

I dag skrev Munck Havne & Anlæg a/s under på en 4-årig rammeaftale for helhedsgenopretning af veje for Københavns Kommune.

6

OKT

Munck Gruppen vokser igen

Onsdag d. 4. oktober skrev adm. direktør i Munck Gruppen a/s, Hans Christian Munck, under på overtagelsen af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S. Dermed tæller koncernen godt 1600 medarbejdere.

->  Se alle nyheder