Munck Forsyningsledninger

Anlægsarbejde - tryksat kloakering

Gennem vort arbejde med tryksat kloakering af mere end 20.000 ejendomme har Munck opnået stor ekspertise i at anlægge såvel trykledninger som små og store pumpestationer, samt alle ledningsarbejder på de enkelte lodsejermatrikler.

 

Vore erfarne folk, hvoraf mange har arbejdet med specialet i årevis, er skolet i den korrekte borgerkontakt, således at den enkelte lodsejer oplever en god service i forbindelse med vore arbejder på eller nær den pågældendes matrikel.

 

For at sikre så få gener som muligt for såvel den offentlige bygherre og berørte lodsejere, samt opretholdelse af normal trafikafvikling, udføres anlægsarbejder for tryksat kloakering normalt med så lidt opgravning som muligt. I stedet anvendes i stort omfang pløjning og styret boring som metoder ved etablering af trykledninger. Derved optimeres produktionstiden samtidig med, at der knap nok er synlige tegn i belægninger og terræn efter udførelse af vore anlægsarbejder på tryksat kloakering.

 

Munck udfører ligeledes anlæg af større afskærende trykledninger, der etableres som konsekvens af nedlæggelsen af mange små rensningsanlæg. Også her anvendes i videst muligt omfang produktionsfremmende og miljørigtige anlægsmetoder, som minimerer opgravning mest muligt.

 

Munck Forsyningsledninger a/s er tilsluttet kloakmestrenes kvalitetskontrol.

 

  Kontrolordning Byggeriets kvalitetskontrol (kloakmester)

 

YOUTUBE pløjefilm

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

16

OKT

Munck indgår stor rammeaftale med Københavns Kommune

I dag skrev Munck Havne & Anlæg a/s under på en 4-årig rammeaftale for helhedsgenopretning af veje for Københavns Kommune.

6

OKT

Munck Gruppen vokser igen

Onsdag d. 4. oktober skrev adm. direktør i Munck Gruppen a/s, Hans Christian Munck, under på overtagelsen af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S. Dermed tæller koncernen godt 1600 medarbejdere.

->  Se alle nyheder