Munck Forsyningsledninger

Anlægsarbejde - tryksat kloakering

Gennem vort arbejde med tryksat kloakering af mere end 20.000 ejendomme har Munck opnået stor ekspertise i at anlægge såvel trykledninger som små og store pumpestationer, samt alle ledningsarbejder på de enkelte lodsejermatrikler.

 

Vore erfarne folk, hvoraf mange har arbejdet med specialet i årevis, er skolet i den korrekte borgerkontakt, således at den enkelte lodsejer oplever en god service i forbindelse med vore arbejder på eller nær den pågældendes matrikel.

 

For at sikre så få gener som muligt for såvel den offentlige bygherre og berørte lodsejere, samt opretholdelse af normal trafikafvikling, udføres anlægsarbejder for tryksat kloakering normalt med så lidt opgravning som muligt. I stedet anvendes i stort omfang pløjning og styret boring som metoder ved etablering af trykledninger. Derved optimeres produktionstiden samtidig med, at der knap nok er synlige tegn i belægninger og terræn efter udførelse af vore anlægsarbejder på tryksat kloakering.

 

Munck udfører ligeledes anlæg af større afskærende trykledninger, der etableres som konsekvens af nedlæggelsen af mange små rensningsanlæg. Også her anvendes i videst muligt omfang produktionsfremmende og miljørigtige anlægsmetoder, som minimerer opgravning mest muligt.

 

Munck Forsyningsledninger a/s er tilsluttet kloakmestrenes kvalitetskontrol.

 

  Kontrolordning Byggeriets kvalitetskontrol (kloakmester)

 

YOUTUBE pløjefilm

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

15

JUN

Nordisk kompetencepris til MUNCK

På Nordisk Vejforenings (NVF) kongres "Via Nordica 2016" i Trondheim har Munck netop vundet NVF’s Kompetencepris

10

MAJ

Attraktive erhvervsgrunde udbydes til salg

Ved Hjulby-afkørslen 5 km vest for Nyborg sælges attraktive erhvervsgrunde i ny udstykning. Byggemodningen er i fuld gang, og her bliver mulighed for at erhverve grunde til mange formål og i arealstørrelser fra 5.000 m2.

->  Se alle nyheder