Miljø- og arbejdsmiljøpolitik

Munck Forsyningsledninger ønsker at være en virksomhed med en høj standard indenfor miljø- og arbejdsmiljø. Vi fungerer i et positivt samspil med vores omgivelser og relevante myndigheder.

 

Gennem anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi vil vi til stadighed arbejde på, at virksomhedens drift belaster miljøet mindst muligt pr. produceret enhed. Forbruget af ressourcer som råstoffer og energi reduceres, hvor det er muligt. Munck Forsyningsledninger forpligtiger sig til løbende at forbedre og forebygge forurening fra virksomhedens aktiviteter.

 

Målene søges opnået gennem systematisk miljøledelse i et tæt samarbejde mellem ansatte, myndigheder og leverandører.

 

Munck Forsyningsledninger ønsker at være en rummelig arbejdsplads, som tilbyder sine medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø med gode psykiske og fysiske forhold.

 

Et sundt arbejdsmiljø skal således sikre medarbejdernes trivsel og modvirke risikoen for unødvendige belastninger og farer.

 

Medarbejderne skal motiveres gennem minimering af fysiske og psykiske arbejdsbelastninger. Vi forpligter os til forebyggelse af arbejdsskader og arbejdsrelateret sygdom og løbende forbedring af arbejdsmiljøledelsen og arbejdsmiljøpræstationen, som er en integreret del af virksomhedens miljøarbejde, der foregår i nært samarbejde med virksomhedens arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen.

 

Der skal informeres åbent om Munck Forsyningsledningers miljø- og arbejdsmiljøforhold, bl.a. i den interne medarbejderinformation. Virksomhedens aktiviteter skal udvikles i takt med tidens tekniske formåen og med skyldig hensyntagen til økonomien.

 

Miljø- og arbejdsmiljøpolitikken evalueres løbende for at sikre, at virksomheden lever op til de krav som teknologien, samfundsudviklingen og vore kunder sætter i fremtiden. Vi forpligter os til i enhver henseende at overholde gældende lovgivning indenfor både miljø og arbejdsmiljø.

 

Vores ledelsessystem er certificeret indenfor miljø og arbejdsmiljø

Certifikaterne ses herunder.

 

     

 

Kvalitetspolitik

MF vil være en ansvarsbevist virksomhed med en høj kvalitetsstandard inden for produkter, entrepriser og rådgivningen af kunder. Vi skal hele tiden gøre det bedre og billigere, men naturligvis ikke på bekostning af kvalitet og service.

 

MF vil overholde alle lov- og myndighedskrav der stilles til de arbejder vi udfører, samt opfylde alle relevante kundekrav. Vi forpligter os til en løbende forbedring af KLS systemet.

 

Virksomhedens aktiviteter skal, under skyldig hensyntagen til økonomien, udvikles i takt med tidens tekniske formåen og ny teknologi.

 

Medarbejdere skal gennem uddannelse sikres nødvendig ekspertise og engagement, samt nødvendigt udstyr, således at der kan tilbydes fleksible løsninger efter kundernes behov.

 

KLS systemet evalueres for løbende at forbedre systemets kvalitetsniveau og effektivitet, og for at sikre at virksomheden overholder gældende lovkrav.

 

Kvalitetspolitikken ajourføres løbende for at sikre, at virksomheden lever op til de krav, som teknologien, samfundsudviklingen og vore kunder sætter i fremtiden.

 

 

Kontaktperson

Jesper Johansen

KSML koordinator

-> Send email

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

2

OKT

Munck-elever dimitterer med udmærkelse

Fire elever fra Munck Forsyningsledninger bestod torsdag d. 27/9 deres uddannelse som anlægsstruktører fra AMU Fyn - tre af eleverne med en særlig udmærkelse for deres indsats.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder