Fjernvarmeledninger

 • Fjernvarme Fyn A/S - Nyanlæg/Renoveringer

  Det tidligere Odense Fjernvarme er et af landets ældste fjernvarmeselskaber, og det har ca. 2100 km. ledningsnet.

  ->  Se referencen

 • HOFOR - Reparation af brud

  HOFOR - reparation af brud og lækager på fjernvarmenettet i København.

  ->  Se referencen

 • SK Forsyning A/S - Diverse steder i Slagelse

  SK Forsyning A/S har den daglige drift, vedligeholdelse og overvågning af fjernvarmen i Korsør og Slagelse.
  Munck Forsyningsledninger a/s har i de seneste 5 år udført fjernvarmeop

  ->  Se referencen

 • Etablering af fjernvarmeledninger i Hallandsparken

  Etablering af fjernvarmeledninger i Hallandsparken

  ->  Se referencen

 • Vordingborg Forsyning A/S - Transmissionsledning

  Munck Forsyningsledninger a/s udfører i hovedentreprise en ny transmissionsledning fra kraftvarmeværket på Masnedø til
  Vordingborg by.

  ->  Se referencen

 • Vestforbrænding - Etablering af 3 km. fjernvarmerør

  Vestforbrænding - Etablering af 3 km fjernvarmerør i Kgs. Lyngby

  ->  Se referencen

 • Silkeborg Forsyning A/S - Funder Kirkeby

  Silkeborg Forsyning A/S anlægger fjernvarme i Funder Kirkeby.

  ->  Se referencen

 • Vejle Fjernvarme A.m.b.a. - Transmissionsledning i Vejle midtby

  Nyanlæg af transmissionsledning fra Thorsgade til Bindeballestien i Vejle midtby.

  ->  Se referencen

 • Silkeborg Forsyning A/S - Distributionsnet Funder Bakke

  Anlæg af ca. 5000 kanalmeter distributionsledning, 3750 kanalmeter stikledning og anlæggelse af pumpe station

  ->  Se referencen

 • TREFOR - Grønlandsvej og Løget i Vejle

  I februar 2014 startede renoveringen af TREFOR´s Ø273 transmissionsledning på den stærkt befærdede Grønlandsvej i Vejle.

  ->  Se referencen

 • Gentofte Fjernvarme, Udbygning af fjernvarme, Fase 1

  Nyanlæg af distributions- og stikledninger. Op- og nedbrydning af eksisterende belægning, omlægning af trafik, sikring af adgangsforhold, skiltning. Etablering af fjernvarmeledning

  ->  Se referencen

 • Silkeborg Forsyning A/S - Distributionsnet Funder

  Etablering af forsyningsledning mellem Funder by og Silkeborg Varme A/S.

  ->  Se referencen

 • TVIS - Etablering af 1,6 km transmissionsledning

  Etablering af 1,6 km lang transmissionsledning ved Fredericia

  ->  Se referencen

 • TREFOR Varme A/S - Distributionsnet Bjert-Agtrup

  TREFOR Varme A/S etablerede distribution af fjernvarme i Sdr. Bjert og Agtrup.

  ->  Se referencen

 • Gentofte Fjernvarme - renovering og nyanlæg af stikledninger

  Gentofte Fjernvarme - renovering og nyanlæg af stikledninger

  ->  Se referencen

 • TREFOR - Kirkebakken i Vejle - etablering af transmissionsledning

  Etablering af transmissionsledning på Kirkebakken i Vejle

  ->  Se referencen

 • TREFOR Entreprise A/S - Transmissionsledning Bjert

  Etablering af 2,7 km transmissionsledning fra Kolding til Bjert og Agtrup i vinteren 2013.

  ->  Se referencen

 • Vejle Fjernvarme a.m.b.a. - Stjernekvarteret, Uhrhøj

  I 2011 og 2012 udbyggede Vejle Fjernvarme sit distributionsnet til boligområdet Stjernekvarteret i Vejle.

  ->  Se referencen

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

1

MAJ

Munck skal bygge broer og veje i Ghana

Munck Civil Engineering a/s har indgået kontrakt med Ghana Highway Authority om det Danida-finansierede projekt ’Danida Bridges in Northern Ghana’.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder