Munck Forsyningsledninger

ENERGINET.DK - Fra Bilstrup til Loldrup

ENERGINET.DK - Fra Bilstrup til Loldrup

ENERGINET.DK er den virksomhed under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, der varetager driften af el- og gasnettet i Danmark.

I 2013 udførte Munck Forsyningsledninger a/s kabellægning af ca. 31 km. tracé mellem Bilstrup og Loldrup i Midtjylland. Heraf blev der udført flere boringer under Natura 2000 områder beliggende ved henholdsvis Tastum by og Stoholm, og ydermere et naturfølsomt område ved Fiskbæk Å.

Området ved Stoholm bød på større udfordringer da bundforholdene i området var meget bløde, hvilket kan være en udfordring omkring Bentonitten (boremudder). Arbejdet blev udført i tæt samarbejde med Skive og Viborg kommuners miljøvagt.

Bentonitten / boremudder, der bruges i Natura 2000 områder samt naturfølsomme områder, er ikke tilført tilsætningsstoffer, men består udelukkende af et naturligt forekommende grundstof.

Projektet var led i den effektivisering af højspændingsnettet i Danmark, som styres og planlægges af ENERGINET.DK, og som desuden omfattede kabellægning af 150kV-kabler fra Bilstrup ved Skive over Tjele og Tange til Ikast.

Anlægsarbejdet blev udført med gravekasse, som Munck Forsyningsledninger a/s selv havde fået udviklet til opgaven.

Der var 25 mand beskæftiget i de ca. 5 måneder, som projektet varede.

Ud af de ca. 31 km. tracé var de ca. 3,3 km. udført som styrbar boring.

Hent pdf

Kategori: Elkabler

Periode: 01.2013 - 12.2013

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: Kr. 15.000.000,-

Afdeling: Region Jylland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

2

OKT

Munck-elever dimitterer med udmærkelse

Fire elever fra Munck Forsyningsledninger bestod torsdag d. 27/9 deres uddannelse som anlægsstruktører fra AMU Fyn - tre af eleverne med en særlig udmærkelse for deres indsats.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder