Munck Forsyningsledninger

Silkeborg Forsyning A/S - Distributionsnet Funder

Silkeborg Forsyning A/S - Distributionsnet Funder

I samarbejde med Silkeborg Forsyning A/S og firmaet Rambøll har Munck Forsyningsledninger a/s gravet 12 km. fjernvarme i byen Funder uden for Silkeborg.

Området er et såkaldt gaskonverteringsområde, det vil sige at ejendommene i området konverterer deres nuværende varmekilde til fjernvarme.

Det specielle ved dette område er, at Silkeborg Kommune har vedtaget forsyningspligt, hvilket vil sige at den enkelte beboer har pligt til at tilslutte sig fjernvarmenettet inden for en given periode.

Da der endnu ikke er forbindelse imellem området i Funder og varmecentralen i Silkeborg, bliver det varme vand i Funder leveret fra en midlertidig central, opstillet i byen, og denne bruger gas som opvarmningskilde.

Anlægsfasen har på dette projekt været ganske kort, 5 måneder. I alt er der gravet ca. 12 km. tracé.

På opgaven har der været beskæftiget ca. 30 medarbejdere, fordelt på smede og entreprenører. 2 byggeledere, en formand, en teknisk assistent og en projektleder har været fast tilknyttet projektet

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 07.2013 - 12.2013

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 19.000.000,-

Afdeling: Region Jylland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

2

OKT

Munck-elever dimitterer med udmærkelse

Fire elever fra Munck Forsyningsledninger bestod torsdag d. 27/9 deres uddannelse som anlægsstruktører fra AMU Fyn - tre af eleverne med en særlig udmærkelse for deres indsats.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder