Munck Forsyningsledninger

TREFOR Varme A/S - Distributionsnet Bjert-Agtrup

TREFOR Varme A/S - Distributionsnet Bjert-Agtrup

I forlængelse af transmissionsledningen fra Rebæk til Agtrup etablerede TREFOR Varme A/S i 2013 et nyt distributionsnet i byerne Sdr. Bjert og Agtrup syd for Kolding.

Bjert - Agtrup var tidligere et gasforsyningsområde.

Munck Forsyningsledninger a/s udførte arbejdet med nedgravning af de ca. 16 kilometer fjernvarmerør, i dimensioner fra Ø26-26/125 til Ø168-168/500. Produktionsraten lå på ca. 2.200 meter rør lagt i jorden pr. måned, inklusiv 3 ugers stop i sommerferien.

Munck Forsyningsledninger a/s beskæftigede to daglige ledere og cirka 20 mand i anlægsperioden.

Arbejdet startede i slutningen af marts, og området var færdig reetableret omkring første november.

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 04.2013 - 11.2013

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 11.000.000,-

Afdeling: Region Jylland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

2

OKT

Munck-elever dimitterer med udmærkelse

Fire elever fra Munck Forsyningsledninger bestod torsdag d. 27/9 deres uddannelse som anlægsstruktører fra AMU Fyn - tre af eleverne med en særlig udmærkelse for deres indsats.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder