Munck Forsyningsledninger

Omlægning af kloakledninger i Sandkrogen

Omlægning af kloakledninger i Sandkrogen

For Nordvand etableres nyt separatsystem med regnvandsledning og dybere spildevandsledning i vejen og stikledninger ind til de enkelte ejendomme i Sandkrogen. Den ældre afløbsledning (fællessystem) inde på parcellerne afproppes og eksisterende brønde sløjfes.

Kloakarbejderne omfatter:

Etablering af 450 m fælleskloakledning i dimension ø200-ø400 pp, 375 m regnvandsledning i dimension ø200-ø400 pp, 60 stk. spildevandsstikledninger til parceller, inkl. skel-brønde ø315 samt 35 stk. regnvandsstik til parceller og vejbrønde.

Desuden sætning af 30 stk. hovedbrønde i dimension ø600 pp og ø1250 bt, samt strømpeforing af 20 m fælleskloakledning i dimension ø150 bt.

Da arbejdet også foregår i beboernes private haver, er der særlig fokus på at skabe tryghed for beboerne i processen. Dette sker via informationsmøder, nabobreve og personlig dialog.

 

 

 

 

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 03.2015 - 11.2015

Bygherre: Nordvand A/S, Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte

Rådgiver: Niras, Sortemosevej 19, 3450 Allerød

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 6.500.000,-

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

2

OKT

Munck-elever dimitterer med udmærkelse

Fire elever fra Munck Forsyningsledninger bestod torsdag d. 27/9 deres uddannelse som anlægsstruktører fra AMU Fyn - tre af eleverne med en særlig udmærkelse for deres indsats.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder