Munck Forsyningsledninger

Renovering af eksisterende vandledninger, Helsingør

Renovering af eksisterende vandledninger ved relining og underboring

Helsingør Vandforsynings vigtigste opgave er at producere og udpumpe vand til indbyggere og virksomheder. Samtidig sikrer de, at Miljøstyrelsens krav til god vandkvalitet overholdes.

Helsingør Vandforsyning leverer vand til ca. 55.000 af Helsingør Kommunes ca. 60.000 indbyggere.

Arbejdet omfatter udskiftning af ca. 4.730 m vandforsyningseternitledning for Forsyning Helsingør - Vand A/S fordelt over to år med henholdsvis ca. 2.470 m i 2015 og 2.260 m i 2016.

Opgaven udføres ved relining (rør i rør), pipe bursting, styret underboring og gravning inkl. bortkørsel af overskudsjord og boreslam samt retablering af alle berørte arealer.

Projektet vil blive forskelligt bemandet med 2 – 8 mand alt efter behov.

Hent pdf

Kategori: Vandledninger

Periode: 03.2015 - 12.2016

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 6.600.000,-

Afdeling: Region Sjælland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

19

FEB

Munck Forsyningsledninger indgår nye rammeaftaler om fjernvarme i Århus

Munck Forsyningsledninger a/s kommer ikke til at mangle arbejde i Århus-området de kommende år. Her vil selskabet nemlig være beskæftiget på hele to rammeaftaler for AffaldVarme, Aarhus.

->  Se alle nyheder