Renovering af eksisterende vandledninger, Helsingør

Renovering af eksisterende vandledninger ved relining og underboring

Helsingør Vandforsynings vigtigste opgave er at producere og udpumpe vand til indbyggere og virksomheder. Samtidig sikrer de, at Miljøstyrelsens krav til god vandkvalitet overholdes.

Helsingør Vandforsyning leverer vand til ca. 55.000 af Helsingør Kommunes ca. 60.000 indbyggere.

Arbejdet omfatter udskiftning af ca. 4.730 m vandforsyningseternitledning for Forsyning Helsingør - Vand A/S fordelt over to år med henholdsvis ca. 2.470 m i 2015 og 2.260 m i 2016.

Opgaven udføres ved relining (rør i rør), pipe bursting, styret underboring og gravning inkl. bortkørsel af overskudsjord og boreslam samt retablering af alle berørte arealer.

Projektet vil blive forskelligt bemandet med 2 – 8 mand alt efter behov.

Hent pdf

Kategori: Vandledninger

Periode: 03.2015 - 12.2016

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 6.600.000,-

Afdeling: Region Sjælland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

1

MAJ

Munck skal bygge broer og veje i Ghana

Munck Civil Engineering a/s har indgået kontrakt med Ghana Highway Authority om det Danida-finansierede projekt ’Danida Bridges in Northern Ghana’.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder