Munck Forsyningsledninger

Renovering af eksisterende vandledninger, Helsingør

Renovering af eksisterende vandledninger ved relining og underboring

Helsingør Vandforsynings vigtigste opgave er at producere og udpumpe vand til indbyggere og virksomheder. Samtidig sikrer de, at Miljøstyrelsens krav til god vandkvalitet overholdes.

Helsingør Vandforsyning leverer vand til ca. 55.000 af Helsingør Kommunes ca. 60.000 indbyggere.

Arbejdet omfatter udskiftning af ca. 10.000 meter vandledning i dimension ø63 til ø200 og ca. 400 stik m for Forsyning Helsingør - Vand A/S fordelt over 4 år.

Opgaven udføres ved relining (rør i rør), pipe bursting, styret underboring og gravning inkl. bortkørsel af overskudsjord og boreslam samt retablering af alle berørte arealer.

Projektet vil blive forskelligt bemandet med 6–10 mand alt efter behov.

Hent pdf

Kategori: Vandledninger

Periode: 03.2015 - 12.2018

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 8.000.000,-

Afdeling: Region Sjælland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

2

OKT

Munck-elever dimitterer med udmærkelse

Fire elever fra Munck Forsyningsledninger bestod torsdag d. 27/9 deres uddannelse som anlægsstruktører fra AMU Fyn - tre af eleverne med en særlig udmærkelse for deres indsats.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder