VandCenter Syd, Rammeaftale for afløbsrenovering ved rørsprængning og opgravning.

Projekterne udvælges blandt VandCenter Syds afløbsledninger – primært spildevands- og fællesledninger – som vurderes at skulle renoveres. Gennem MF’s mangeårige arbejder med disse typer afløbsrenoveringer for VCS har det vist sig, at hovedparten af de ledninger, som renoveres, ligger i dimensionsintervallet ø150 til ø500 mm.

Renoveringsarbejderne omfatter opbrydning og retablering af befæstigelser (asfalt, fliser, brolægninger osv.), opgravning for indførings- og modtagegruber, etablering af nye ledninger ved rørsprængning og bursting, renovering af brønde, sætning af nye brønde incl. rendestensbrønde, renovering af stikledninger incl. skelbrønde. En række  øvrige strækninger renoveres ved opgravning og lægning af nye ledninger.

Projekterne udføres primært for klimasikring, idet afløbsledningerne typisk opgraderes med større dimensioner end eksisterende ledninger.

Alle arbejder udføres af Munck Forsyningsledninger i egenproduktion, idet vi råder over uddannede kloakmestre og brolæggere – ved større asfaltarbejder dog med søsterfirmaet Munck Asfalt som underentreprenør på denne del.

Hent pdf

Kategori: Anlægsarbejder

Periode: 05.2015 - 05.2017

Bygherre: VandCenter Syd a/s, Niels Overgaard, nio@vandcenter.dk, Vandværksvej 7, 5000 Odense C.

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 121.000.000,-

Afdeling: Fyn

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

19

FEB

Munck Forsyningsledninger indgår nye rammeaftaler om fjernvarme i Århus

Munck Forsyningsledninger a/s kommer ikke til at mangle arbejde i Århus-området de kommende år. Her vil selskabet nemlig være beskæftiget på hele to rammeaftaler for AffaldVarme, Aarhus.

->  Se alle nyheder