Munck Forsyningsledninger

Fjernvarme Fyn A/S - Nyanlæg/Renoveringer

Fjernvarme Fyn - Nyanlæg og renoveringer

Det tidligere Odense Fjernvarme er et af landets ældste fjernvarmeselskaber, og det har ca. 2100 km. ledningsnet. 95% af Odense får leveret varme fra Fjernvarme Fyn A/S, dette inkluderer industrivirksomheder, forretninger, sportshaller, sygehuset, skoler og andre institutioner. Fjernvarme Fyn A/S leverer ligeledes varme til husstande og virksomheder i Otterup - Morud - Søndersø - Vissenbjerg - Nr. Broby - Brylle og Ferritslev.

Vi har i mere end 35 år udført gravearbejde på udbygning og vedligeholdelse af anlægget, og Munck Forsyningsledninger a/s beskæftiger ca. 50 mand og har en indtjening på 55 mio. DKK om året på denne opgave. Diameteren på rørene, der graves, er på 16 - 600 mm, og der graves ca. 66 km rende om året.

Aftalen rummer muligheded for forlængelse 3x12 måneder.

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 03.2018 - 03.2020

Entrepriseform: Rammeaftale/Fagentreprise (årlig sum ekskl. moms)

Entreprisesum: Kr. 110.000.000,-

Afdeling: MF Fyn

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

2

OKT

Munck-elever dimitterer med udmærkelse

Fire elever fra Munck Forsyningsledninger bestod torsdag d. 27/9 deres uddannelse som anlægsstruktører fra AMU Fyn - tre af eleverne med en særlig udmærkelse for deres indsats.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder