Munck Forsyningsledninger

Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S

Separering af vand og spildevand

Landsbyen Kølstrup-Kertinge består af 273 husstande, hvor der inden separeringsprojektet var et fællessystem med blandet regn- og spildevand. Da det eksisterende system ikke har kunnet håndtere de stigende regnmængder, har der ofte været overløb til den nærliggende fjord.

Separeringsprojektet består af adskillelse af regn- og spildevand ved nyanlægning af et regnvandssystem og sliplining af eksisterende fællesledning til nyt spildevandssystem. De nye regnvandsledninger er udført ved gravning og i stort omfang ved promilleboringer, for at skåne de gamle bygninger i landsbyen og opretholde den daglige trafik så godt som. Spildevandsledningerne sliplines i den gamle fællesledning, som efterfyldes med skumbeton, hvor hulrum er større end 50 mm. Som en del af projektet er sat 3 større bygværker med separat sandfangsbrønd, olieudskiller samt samlebrønd med kontraklap. Disse er i dim. ø2500-ø3000 mm.

Projektet er afviklet i et aktivt samarbejde mellem Munck Forsyningsledninger a/s og Kerteminde Forsyning med stor grad af borgerinddragelse gennem informationsmøder, løbende info på mail til borgerne samt “åben skurvogn”, som beboerne flittigt har benyttet sig af. 

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 03.2015 - 10.2015

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 12.000.000,-

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

19

FEB

Munck Forsyningsledninger indgår nye rammeaftaler om fjernvarme i Århus

Munck Forsyningsledninger a/s kommer ikke til at mangle arbejde i Århus-området de kommende år. Her vil selskabet nemlig være beskæftiget på hele to rammeaftaler for AffaldVarme, Aarhus.

->  Se alle nyheder