Etablering af fjernvarmeledninger i Hallandsparken

Etablering af fjernvarmeledninger i Hallandsparken

Høje Taastrup Fjernvarme etablerer nye fjernvarmeledninger i Hallandsparken, der herved overgår til at blive direkte fjernvarmeforsynet fra Høje Taastrup Fjernvarme. Hallandsparken har tidligere været forsynet med fjernvarme fra nabobebyggelsen.

Ledningsanlægget, der er beregnet til et driftstryk på max. 10 bar(g) og en driftstemperatur på max. 85°C, udføres af præisolerede fjernvarmerør i Serie 3 med lækagealarm og alarmudtag i skabe.

Arbejdet udføres i hovedentreprise bestående af jord-, beton- samt rørarbejde, excl. rørleverance som er bygherreleverance.

Arbejdet udføres i tæt lav bebyggelse og eneste adgang er via små stier, alt arbejdet laves derfor med små gravemaskiner og dumpere.

Der føres nye fjernvarmestik ind i 113 boliger, hvilket i sig selv kræver en del planlægning og logistik samt godt samarbejde og god dialog med beboer, ejerforening, bygherre og rådgiver.

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 06.2017 - 10.2017

Bygherre: Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a., Malervej 7, 2630 Taastrup

Rådgiver: Damgaard Rådgivende Ingeniører, Algade 43, 4000 Roskilde

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 5.900.000,-

Afdeling: Region Sjælland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

1

MAJ

Munck skal bygge broer og veje i Ghana

Munck Civil Engineering a/s har indgået kontrakt med Ghana Highway Authority om det Danida-finansierede projekt ’Danida Bridges in Northern Ghana’.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder