Munck Forsyningsledninger

Gentofte Fjernvarme - renovering og nyanlæg af stikledninger

Gentofte Fjernvarme - renovering og nyanlæg af stikledninger

Den 1. oktober 2005 overtog kommunen  drift og administration af Gentofte Kommunes Kraftvarme (GKK) fra NESA.

Gentofte Kommune tilbyder 2 former for opvarmning. Dels med naturgas (ved HNG - Hovedstadens NaturGasselskab) og dels med fjernvarme (ved GKK - Gentofte Kommunes Kraftvarme).

Kraftvarme tilbydes alene større enheder som institutioner og etageejendomme, og det er hensigten, at kraftvarme på længere sigt skal dække 40 % af kom- munens varmebehov.

Kraftvarmen aftages fra Central Kom- munernes Transmissionsselskab I/S (CTR), hvor Gentofte Kommune er inte- ressent.

Kraftvarmen leveres til 3 vekslerstationer i kommunen, hvorfra GKK distribuerer varmen til kunderne i Gentofte Kommune i et nyetableret forsyningsnet.

Munck Forsyningsledninger a/s har til opgave at reparere samt nyetablere fjern- varmeledninger i Kommunen.

Ordren er en rammekontrakt der løber i 4 år. Ved hver delopgave udarbejdes et prisoverslag ud fra udleverede tegninger.

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 08.2009 - 07.2013

Bygherre: Gentofte Fjernvarme, Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte

Rådgiver: Niras A/S, Sortemosevej 19, 3450 Allerød

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 7.000.000,-

Afdeling: Region Sjælland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

2

OKT

Munck-elever dimitterer med udmærkelse

Fire elever fra Munck Forsyningsledninger bestod torsdag d. 27/9 deres uddannelse som anlægsstruktører fra AMU Fyn - tre af eleverne med en særlig udmærkelse for deres indsats.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder