Munck Forsyningsledninger

Vejle Fjernvarme A.m.b.a. - Transmissionsledning i Vejle midtby

Vejle Fjernvarme A.m.b.a. - Transmissionsledning i Vejle midtby

I august 2014 indgik Vejle Fjernvarme A.m.b.a. og Munck Forsyningsledninger a/s aftale om nyanlæg af transmissionsledning fra Thorsgade til Bindeballestien i Vejle midtby.

Projektet omfatter 250 meter Ø 273 / 500 enkeltrør.

Projektet startede først i september med krydsningen af Vejle Omløbså. Krydsningen blev lavet under meget trange pladsforhold og med stor hensyntagen til ældre og dårligt funderede bygninger i området.

Grundet eksisterende bygningers tilstand og undergrundens beskaffenhed var der under hele arbejdet opsat et antal vibrationssensorer på sokler i arbejdsområdet. Disse var tilkoblet alarmer i førerkabinen på gravemaskinerne, så maskinførerne straks ville få alarm, hvis de fastsatte vibrationsniveauer blev overskredet.

Den nye ledning over åen blev lagt under en eksisterende gangbro. Den gamle bro blev kranet væk, og der blev taget mål til en ny bro med rørholdere. Den nye rørbro blev monteret på eksisterende fundamenter, og da rørledningen var monteret, blev den gamle gangbro monteret ovenpå, og rørledningen er nu helt skjult. Stianlæg blev hævet på hver side af broen for at passe til den nye højde på gangbroen.

Der var beskæftiget 3 mand på opgaven.

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 09.2014 - 12.2014

Entrepriseform: Indbudt licitation / fagentreprise

Entreprisesum: Kr. 1.300.000,-

Afdeling: Region Jylland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

2

OKT

Munck-elever dimitterer med udmærkelse

Fire elever fra Munck Forsyningsledninger bestod torsdag d. 27/9 deres uddannelse som anlægsstruktører fra AMU Fyn - tre af eleverne med en særlig udmærkelse for deres indsats.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder