Munck Forsyningsledninger

Ledningsomlægninger på Nyborgvej, Odense

Ledningsomlægninger på Nyborgvej i Odense

Hovedentreprise udført af det daværende Entreprenørfirmaet Ollerup A/S - nu Munck Forsyningsledninger a/s.


Entreprisen indebærer:

  • Flytning af 400 m fællesledning i dimension ø400 til ø900 i dybden 3 til 4 meter i en af hovedindfaldsårene til Odense Centrum.
  • Levering og sætning af 10 betonbrønde i dimension ø1250 i dybder op til 4 meter samt 3 betonbygværker á (4x4meter) i dybder op til 5 meter.
  • Levering og udlægning af 3000 m2 asfalt samt levering og sætning af  700 m granitkantsten.

Projektet stillede store krav til overpumpning af eksisterende fællesledninger under udførelsen.

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 07.2016 - 01.2018

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 10.100.000,-

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

2

OKT

Munck-elever dimitterer med udmærkelse

Fire elever fra Munck Forsyningsledninger bestod torsdag d. 27/9 deres uddannelse som anlægsstruktører fra AMU Fyn - tre af eleverne med en særlig udmærkelse for deres indsats.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder