Munck Forsyningsledninger

Spildevandskloakering i det åbne land, Odense og Nordfyn

Kloakering af det åbne land og sommerhusområder i Odense og Nordfyns kommuner

Entreprisesum: Gns. kr. 17.500.000,- / år

Siden påbegyndelsen af VandCenter Syds (VCS) kloakering af det åbne land i 2002 har Munck Forsyningsledninger (MF) gennem gentagne vundne rammekontrakter – senest i 2010 – kloakeret over 2100 ejendomme i Odense og Nordfyns kommuner. Rammeaftalerne gælder såvel anlægsarbejder som pumpeleverancer, idet størsteparten af ejendommene er kloakeret tryksat med LPS-systemet.

Foruden ejendomme i det åbne land er der i 2015 kloakeret bl.a. sommerhusområdet ”Storkenhøj” nær Bogense, hvor der var konstateret terrænnært grundvand.

Efter VCSs udpegning og overordnede projektering af ejendomme for kloakering udfører MF detailprojektering samt dimensionering af tryksystemerne, og kundehåndtering foregår i nært samarbejde mellem VCS og MF, idet begge parter deltager i møder med lodsejere for aftale af placering af mini-pumpestationer på matriklerne. Al kundehåndtering under udførelse af arbejderne udføres af MFs erfarne medarbejdere.

I alt er udført tryksat kloakering – med både anlægsarbejder og pumpeleverancer - af 1060 ejendomme i Odense Kommune og 1086 ejendomme i Nordyns Kommune, svarende til i alt næsten 200 km trykledninger.

Hent pdf

Kategori: Tryksat kloakering

Periode: 01.2011 - 12.2018

Bygherre: VandCenter Syd a/s, Dorthe Fynsk Thomsen, tlf.: 63132419, Vandværksvej 7, 5000 Odense C

Entrepriseform: Rammeaftaler (anlægsarbejder og pumpeleverance)

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

2

OKT

Munck-elever dimitterer med udmærkelse

Fire elever fra Munck Forsyningsledninger bestod torsdag d. 27/9 deres uddannelse som anlægsstruktører fra AMU Fyn - tre af eleverne med en særlig udmærkelse for deres indsats.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder