Munck Forsyningsledninger

Totalentreprise for ”Kloakering af det åbne land mv.” for BlueKolding A/S

Kloakering af det åbne land og sommerhusområder i Kolding Kommune

Entreprisesum: Gns. kr. 15.000.000,- / år

For BlueKolding A/S udføres rammeaftale på kloakering af det åbne land i totalentreprise (incl. anlægsarbejder og pumpeleverance). Rammeaftalen har Munck Forsyningsledninger a/s (MF) vundet siden 2008, udbudt i 2-4 årige forløb.

I rammeaftalen indgår forskellige delentrepriser, såsom rene tryksatte systemer, etablering af offerledninger og mindre separeringsprojekter. Ud over ejendomme i det åbne land er der endvidere kloakeret flere sommerhusområder, bl.a. ”Elvighøj” i 2016 og ”Hejls” i 2017.

I 2013 var der jubilæum med pumpestation nr. 1000 for BlueKolding A/S. Med den nuværende aftale vil der i løbet af 2018 være etableret 1600 LPS pumpestationer i Kolding Kommune - alle af MF.

Sammen med bygherres rådgiver afsætter MF mini-pumpestationerne på ejendommene, og forhandlinger/aftaler foretages med landmænd, som lægger jord til hovedledningerne, hvorefter anlægsarbejdet igangsættes. Ledningsnettet etableres ved enten pløjning eller styret underboring.

På årsbasis udføres mere end 20 km trykledningsnet i dimensionerne ø32mm – ø75mm samt sætning af over 150 pumpestationer.

Hent pdf

Kategori: Tryksat kloakering

Periode: 06.2008 - 06.2018

Bygherre: BlueKolding A/S (tidligere: Kolding Spildevand A/S), Kurt Bengtsen, tlf.: 76363621 , Kolding Åpark 3, 6000 Kolding

Entrepriseform: Totalentreprise i rammeaftale (anlægsarbejder og pumpeleverance)

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

2

OKT

Munck-elever dimitterer med udmærkelse

Fire elever fra Munck Forsyningsledninger bestod torsdag d. 27/9 deres uddannelse som anlægsstruktører fra AMU Fyn - tre af eleverne med en særlig udmærkelse for deres indsats.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder