Munck Forsyningsledninger

Tele- og fiberkabler

Når datatransporten skal op i højeste gear

 

Munck Forsyningsledninger har en solid specialviden indenfor alt, hvad der har med nedgravning af kabelrør og trækning af lyslederkabler at gøre. Vi har i mange år beskæftiget os med tele- og fiberkabling og vi tilbyder specialviden inden for nedgravning af kabelrør og trækning af lyslederkabler til sikring af den bedst mulige datatransport.

 

Vi er eksperter i etablering af backbonenet, accesnet, opsætning af acceshuse, sætning af brønde / skabe og indføringsbokse samt splidsning og blæsning af fiber.

 

   

 

Vi udfører traditionel gravning, kædegravning samt pløjer kablerne i jorden sammen med dæk- og markeringsbånd.

  

Vi har gravet tusindvis af kilometer kabler gennem tæt bebyggede områder og pløjet tusindvis af kilometer kabler gennem det åbne land.

 

Munck Forsyningsledninger har udstyr til blæsning af fiber med både vand og luft.

 

Hent faktaark

  Tele- og fiberkabler

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

17

AUG

Munck Forsyningsledninger A/S overtager Entreprenørfirmaet Ollerup A/S

Munck tilkøber flere kompetencer inden for anlæg og kloak

7

AUG

Konklusion på intern undersøgelse

Munck har overholdt alle regler i forbindelse med udbud fra Ewii/Trefor

->  Se alle nyheder