Munck Forsyningsledninger
Sorter på

Anlægsarbejder

 • Gartnerbyen P/S - Byggemodning af Nordlig Delområde

  Entreprisen omhandler byggemodningsarbejder for Skjøde Knudsen og Vandcenter Syd i forbindelse med opførelsen af Nordlig Delområde i Gartnerbyen, Odense.

  ->  Se referencen

 • Vandplanindsats ved Vester Mølle

  Gennemførelse af vandplanindsats ved Vester Mølle i Syltemae Å.

  ->  Se referencen

 • Etablering af rent- og råvandsledninger 2018 i Assens

  Entreprisen omhandler etablering af nyt ledningsnet (rent- og råvandsledninger) udført ved traditionelt gravearbejde og styret boring.

  ->  Se referencen

 • Byggemodning i Ringe

  Entreprisen omfatter byggemodning til 32 paracelhusgrunde i Ringe.

  ->  Se referencen

 • Entreprenørydelser for afløbsledningsarbejder i Odense

  Arbejdet omfatter levering og udførelse af diverse kloakledningsreparationer samt nyanlæg af stikledninger i Odense og Nordfyn.

  ->  Se referencen

 • VandCenter Syd - Rammeaftale for afløbsrenovering ved rørsprængning og opgravning

  Renoveringsarbejderne omfatter opbrydning og retablering af befæstigelser (asfalt, fliser, brolægninger osv.), opgravning for indførings- og modtagegruber, etablering af nye lednin

  ->  Se referencen

 • Odense Kommune, Vej- og fortovsrenoveringer i hovedentrepriser

  Flytning, udskiftning og/eller sløjfning af rendestensbrønde samt nødvendig afvanding og dræn. Lægning af nye ledninger, annullering og sætning af nye brønde og stikledninger.

  ->  Se referencen

 • Etablering af to søer med et slynget vandløb ved vådområde Apotekerengen i Kolding

  Apotekerengen i Kolding skulle omdannes til et vådområde ved etablering af to søer med et slynget vandløb til den øverste sø.

  ->  Se referencen

 • Odense Kommune, Kochsgade, etablering af cykelsti og nyt fortov.

  Etablering af afvanding, op- og nedbrydning af eksist. belægninger, opbygning af bærelag, brolægningsarbejder (640 m2), anlæg af ny cykelsti, kantstensarbejder (1600 lbm.). Leverin

  ->  Se referencen

 • Byggemodning Tankefuld

  Hovedentreprisen omfatter byggemodning til boligområdet "Tankefuld" i Svendborg Kommune.

  ->  Se referencen

 • Helnæs Made – Etablering af vådområde

  Entreprisen omhandler en række arbejder for Naturstyrelsen med henblik på genskabelse af naturområdet Helnæs Made.

  ->  Se referencen

 • Guldborgsund Forsyning A/S - Spildevandsplan 2010, Område 1

  Udførelse af komplet tryksat kloakanlæg for Guldborgsund Forsyning A/S

  ->  Se referencen

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

18

DEC

Munck Forsyningsledninger deltog i 'Praktisk No-Digger-Dag 2019'

Som et led i at udbrede kendskabet til No-Dig-løsninger, og derigennem forhåbentlig tiltrække nye kvalificerede kollegaer, har Munck Forsyningsledninger deltaget i dagsarrangement ’Praktisk No-Digger-Dag 2019’ på EUC i Køge.

->  Se alle nyheder