Munck Forsyningsledninger
Sorter på

Elkabler

 • Energinet - Nedgravning af 150 kV kabler ved Hinnerup N.

  Nedgravning af ca. 2,4 km. 150 kV kabler i 2 dobbelttracé ved Hinnerup N. for Energinet.

  ->  Se referencen

 • Etablering og drift af 0,4–60 kv el-distributionsnet samt fiberinfrastruktur i Region Fyn

  Munck Forsyningsledninger har i rammeaftale for Energi Fyn udført etablering og drift af 0,4 - 60 kv el-distributionsnet samt fiberinfrastruktur.

  ->  Se referencen

 • CTR - 40MW El-kedel

  Fremføring af elektrisk forsyning til el-kedel

  ->  Se referencen

 • ENERGINET.DK - Jylland - Fyn - Kabelanlæg

  Munck og Energinet.dk samarbejder om nedlægning af et nyt 150 kV kabelanlæg mellem Jylland, Fyn og Als på strækningerne Ryttergård - Graderup - Fynsværket og Abildskov - Sønderborg

  ->  Se referencen

 • Fornyelse og opgradering af Københavns Kommunes gadebelysningsanlæg

  Udskiftning og etablering af master, gadelysamaturer på master vejbelysningsskabe og nedgravning af jordkabel

  ->  Se referencen

 • DONG Energy S&D A/S

  DONG Energy S&D A/S

  ->  Se referencen

 • ENERGINET.DK - Naturforskønnelsesprojekt Vejle Ådal

  Nedgravning af 150kV og 400kV kabler i forbindelse med nedlægning af luftledninger i Vejle Ådal.

  ->  Se referencen

 • Energi Fyn Net A/S, etablering af 60kv på Næsbyvej - Klosterbakken

  Entreprisen omfatter etablering af 60kv i indre by, Odense.

  ->  Se referencen

 • ENERGINET.DK - 150 kV Herning - Ikast

  Nedgravning af cirka 25 km. 150 kV kabel fra muffe 24 i Ikast til Herning.

  ->  Se referencen

 • ENERGINET.DK - Fra Bilstrup til Loldrup

  Nyanlæg af kabeltracé på en ca. 31 km. lang strækning mellem Bilstrup og Loldrup i Midtjylland.

  ->  Se referencen

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

1

FEB

Er du vores nye kollega ?

Vil du være med til at udvikle fremtidens infrastruktur - både nationalt og internationalt?

18

JAN

Munck Forsyningsledninger vinder fjernvarmekontrakt i Sønderborg

Munck Forsyningsledninger a/s og Sønderborg Varme a/s har netop indgået flerårig aftale om udførelse af fjernvarmearbejder i Sønderborgområdet.

->  Se alle nyheder