Munck Forsyningsledninger
Sorter på

Fjernvarmeledninger

 • Fjernvarmeplan Horsens - rammeaftale + option

  Etablering af fjernvarmenet i Horsens med over 200 km. forsyningsledninger og distributionsledninger og 10.000 mulige forbrugere.

  ->  Se referencen

 • Fjernvarme Fyn A/S - Nyanlæg/Renoveringer

  Det tidligere Odense Fjernvarme er et af landets ældste fjernvarmeselskaber, og det har ca. 2100 km. ledningsnet.

  ->  Se referencen

 • Rammeaftale med Nyborg Forsyning & Service A/S

  Referencen omhandler en rammeaftale med Nyborg Forsyning & Service A/S vedrørende renovering og etablering af hovedledning og stikledninger i forsyningsområdet.

  ->  Se referencen

 • Rammeaftale med TREFOR Varme A/S

  Referencen omhandler en mangeårig rammeaftale med TREFOR Varme A/S.

  ->  Se referencen

 • AffaldVarme Aarhus - Delområde B

  Munck Forsyningsledninger udfører en rammeaftale for mindre renoveringsarbejder og opgaver vedrørende brud på fjernvarmenettet for AffaldVarme Aarhus.

  ->  Se referencen

 • AffaldVarme Aarhus - Delområde A

  Referencen omhandler en treårig rammeaftale vedr. fjernvarmeopgaver for AffaldVarme Aarhus.

  ->  Se referencen

 • Etablering af fjernvarmeledninger i Gadehavegaard

  Etablering af nyt ledningsnet for fjernvarme i Gadehavegaard

  ->  Se referencen

 • HOFOR - Reparation af brud

  HOFOR - reparation af brud og lækager på fjernvarmenettet i København.

  ->  Se referencen

 • Fjernvarmeopgaver i Slagelse

  Munck Forsyningsledninger a/s har i de seneste 5 år udført fjernvarmeopgaver for SK Forsyning A/S.

  ->  Se referencen

 • Vordingborg Forsyning A/S - Udbygning af fjernvarmenettet

  Entreprisen omhandler etablering af 17 km. distributionsledninger og ca. 350 stik.

  ->  Se referencen

 • Etablering af fjernvarmeledninger i Hallandsparken

  Etablering af fjernvarmeledninger i Hallandsparken

  ->  Se referencen

 • Vordingborg Forsyning A/S - Udbygning af fjernvarmenet

  Munck Forsyningsledninger a/s udfører i hovedentreprise nye fjernvarmedistributionsledninger med tilhørende stik i Kastrup og Neder Vindinge. Entreprisen omhandler etablering af 17

  ->  Se referencen

 • Udbygning af fjernvarmenettet for Vordingborg Forsyning

  Entreprisen omhandler udbygning af fjernvarmenettet for Vordingborg Forsyning. Opgaven er udført som hovedentreprise.

  ->  Se referencen

 • Silkeborg Forsyning A/S - Fjernvarmefordelingsanlæg Lot 3.1

  Etablering og omlægning af 1650 meter fjernvarmeledninger i forskellige dimensioner.

  ->  Se referencen

 • Fjernvarme Fyn - Rammeaftale for anlægsarbejder

  Etablering af fjernvarmeledninger, i alt ca. 220.000 lbm. over perioden: Omlægning af trafik, sikring af adgangsforhold, op- og nedbrydning af eksist. belægninger, reetablering og

  ->  Se referencen

 • Ledningsrenovering af Islevbrovej

  Jord-, rør- og belægningsarbejde

  ->  Se referencen

 • Vejle Fjernvarme - Transmissionsledning Skribet

  Entreprisen omhandler etablering af en 3,2 km. lang transmissionsledning fra Varmecentralen i Svendsgade i Vejle og til Østengaard ved Skibet uden for Vejle.

  ->  Se referencen

 • Vordingborg Forsyning A/S - Transmissionsledning

  I hovedentreprise udføres en ny transmissionsledning fra kraftvarmeværket på Masnedø til Vordingborg by.

  ->  Se referencen

 • Vestforbrænding - Etablering af 3 km. fjernvarmerør

  Vestforbrænding - Etablering af 3 km fjernvarmerør i Kgs. Lyngby

  ->  Se referencen

 • Silkeborg Forsyning A/S - Funder Kirkeby

  Silkeborg Forsyning A/S anlægger fjernvarme i Funder Kirkeby.

  ->  Se referencen

 • Vejle Fjernvarme A.m.b.a. - Transmissionsledning i Vejle midtby

  Nyanlæg af transmissionsledning fra Thorsgade til Bindeballestien i Vejle midtby.

  ->  Se referencen

 • Silkeborg Forsyning A/S - Distributionsnet Funder Bakke

  Anlæg af ca. 5000 kanalmeter distributionsledning, 3750 kanalmeter stikledning og anlæggelse af pumpe station

  ->  Se referencen

 • TREFOR - Grønlandsvej og Løget i Vejle

  I februar 2014 startede renoveringen af TREFOR´s Ø273 transmissionsledning på den stærkt befærdede Grønlandsvej i Vejle.

  ->  Se referencen

 • Gentofte Fjernvarme, Udbygning af fjernvarme, Fase 1

  Nyanlæg af distributions- og stikledninger. Op- og nedbrydning af eksisterende belægning, omlægning af trafik, sikring af adgangsforhold, skiltning. Etablering af fjernvarmeledning

  ->  Se referencen

 • Silkeborg Forsyning A/S - Distributionsnet Funder

  Etablering af forsyningsledning mellem Funder by og Silkeborg Varme A/S.

  ->  Se referencen

 • TVIS - Etablering af 1,6 km transmissionsledning

  Etablering af 1,6 km lang transmissionsledning ved Fredericia

  ->  Se referencen

 • TREFOR Varme A/S - Distributionsnet Bjert-Agtrup

  TREFOR Varme A/S etablerede distribution af fjernvarme i Sdr. Bjert og Agtrup.

  ->  Se referencen

 • Gentofte Fjernvarme - renovering og nyanlæg af stikledninger

  Gentofte Fjernvarme - renovering og nyanlæg af stikledninger

  ->  Se referencen

 • TREFOR - Kirkebakken i Vejle - etablering af transmissionsledning

  Etablering af transmissionsledning på Kirkebakken i Vejle

  ->  Se referencen

 • TREFOR Entreprise A/S - Transmissionsledning Bjert

  Etablering af 2,7 km transmissionsledning fra Kolding til Bjert og Agtrup i vinteren 2013.

  ->  Se referencen

 • Vejle Fjernvarme a.m.b.a. - Stjernekvarteret, Uhrhøj

  I 2011 og 2012 udbyggede Vejle Fjernvarme sit distributionsnet til boligområdet Stjernekvarteret i Vejle.

  ->  Se referencen

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

18

DEC

Munck Forsyningsledninger deltog i 'Praktisk No-Digger-Dag 2019'

Som et led i at udbrede kendskabet til No-Dig-løsninger, og derigennem forhåbentlig tiltrække nye kvalificerede kollegaer, har Munck Forsyningsledninger deltaget i dagsarrangement ’Praktisk No-Digger-Dag 2019’ på EUC i Køge.

->  Se alle nyheder