Munck Forsyningsledninger

Kærby Mose – Etablering af vådområde med forlægning af Vejrup Å

Kærby Mose – Etablering af vådområde med forlægning af Vejrup Å

Entreprisen omhandler etablering af et vådområde ved Fraugde Bæk, Statene Bæk, Hole Bæk, Tving Bæk og afløbet fra Tving nær Fraugde By. Opgaven blev udført ved forlægning af de i dag åbne vandløb samt ved åbning af rørlagte vandløb.

Vandløbene er sammenhængende med Fraugde Bæk som hovedvandløb. Fraugde Bæk munder ud i Vejrup Å systemet, som er en del af oplandet til Odense Fjord.

Projektet omfatter i hovedtræk genslyngning af bækken, gennembrud i beskyttet dige samt justering/afhøvlig af rabat langs Høragervej. Dertil retablering af dræn ved Fraugdegård, opsætning af logger for monitering af grundvandsstand ved ejendom Birkum Mosevej 102, opsætning af skalapæle, etablering af overkørsler i vandløbet i stedet for kørefaste broer samt etablering af to markudkørsler.

Hent pdf

Kategori: Vandledninger

Periode: 08.2014 - 12.2014

Bygherre: Odense Kommune (Rasmus Dalhof Skaar: 2928 0820), Flakhaven, Odense , 5000 Odense C

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 2.600.000,-

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

24

MAR

Sclerose-ramt medarbejder fastholdt i job med specialudstyret firmabil

Da maskinfører Kenneth Hammerich i sommeren 2020 fik konstateret sklerose, gik hans hjemkommune Assens og arbejdsplads Munck Forsyningsledninger sammen om at udstyre hans firmabil med kran, automatgear og fastmonteret tank, så han kunne fortsætte i sit job

1

FEB

Er du vores nye kollega ?

Vil du være med til at udvikle fremtidens infrastruktur - både nationalt og internationalt?

->  Se alle nyheder