Munck Forsyningsledninger

TREFOR Vand A/S - Ny drikkevandsledning i industriområdet i Taulov

TREFOR Vand A/S - Ny Ø500 transmissionsledning gennem industriområde Taulov

Munck Forsyningsledninger a/s anlægger i 2019 for TREFOR Vand A/S en ny 1600 meter lang Ø500 transmissionsledning igennem industriområdet i Taulov, for at skabe en bedre sektionering og styrke transmissionsnettet.

Udførelsen af arbejdet har været krævende, da der blandt andet er foretaget styret boring under motorvejen, hvor Munck har boret et foringsrør på Ø630, og derefter trukket Ø500 vandledningen igennem. Der skulle i den forbindelse koordineres med Vejdirektoratet og efterfølgende skulle foringsrøret injiceres.

Der har generelt været en del koordinering for at mindske gener for industriområdet, ligesom BaneDanmark også har været involveret, da der er sat en målerbrønd inde på deres areal.

Der er mange store fremmede ledninger i gravearealet, og der er blandt andet gravet under en Ø860 gasledning og krydset et 150 kV tracé.

Der har været store udfordringer med grundvand, hvilket gjorde at Munck undervejs i projektet besluttede at bruge styret underboring på en strækning af 600 meter, mens resten er foretaget ved traditionel gravning.

Videre i projektet skal der fjernes 3 ventiler på en Ø315 PVC trykledning i 5 meters dybde, hvilket vil stille store krav til sikkerheden under udgravning og det videre arbejde, men igen også koordinering af arbejdet, da trykket på vandledningen af sikkerhedsmæssige årsager skal tages af, før det er forsvarligt at udføre arbejdet.

Hent pdf

Kategori: Vandledninger

Periode: 02.2019 - 12.2019

Bygherre: TREFOR Vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding, Kontaktperson: Lars Skjerning

Entrepriseform: Projekt under gældende rammekontrakt

Entreprisesum: Kr. 5.000.000,-

Afdeling: Region Jylland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

18

DEC

Munck Forsyningsledninger deltog i 'Praktisk No-Digger-Dag 2019'

Som et led i at udbrede kendskabet til No-Dig-løsninger, og derigennem forhåbentlig tiltrække nye kvalificerede kollegaer, har Munck Forsyningsledninger deltaget i dagsarrangement ’Praktisk No-Digger-Dag 2019’ på EUC i Køge.

->  Se alle nyheder