Munck Forsyningsledninger

Ledningsomlægninger i Gladsaxe for letbanen

Som forberedende arbejder til Hovedstadens Letbane, der i Gladsaxe Kommune anlægges i Gladsaxe Ringvej og Buddingevej skal Novafos omlægge eksisterende vand og regnvandsledninger. Samtidig udbygges regnvandssystemet for at forbedre afvandingsforholdene for Gladsaxe Ringvej og nærliggende arealer og for at forberede regnvandshåndteringen til fremtidige kraftigere regnhændelser. 

Opgaven omfatter: 

Etablering af i alt ca. 5 km regnvandshovedledning i dimension ø315 – ø800 mm plast- og betonledninger inkl. diverse brønde og bygværker. Regnvandssystemet består af to parallele systemer på hver side af den kommende letbane. Omlægning af vandledninger dimension ø63 – ø90 på en samlet strækning af ca. 675 meter samt 4 krydsninger etableret ved styret underboring. Ledningsarbejderne udføres i begge sider af Gladsaxe Ringvej og der skal desuden foretages flere krydsninger af Gladsaxe Ringvej på strækningen. 

Trafikafvikling og koordinering med interessenter.

Gladsaxe Ringvej er stærkt trafikeret og der har været stor fokus fra bygherres side på trafikafviklingen. Under udførelsen har trafikken skulle opretholdes i begge retninger, hvilket har stillet store krav til planlægning og hensyntagen til trafikafviklingen og foranstaltninger hertil. Dette planlægningsarbejde er gennemført i tæt samarbejde med myndigheder, bygherre og øvrige relevante aktører. Der har også været en del koordinering og møder med andre ledningsejere, som også har skulle omlægge deres ledninger.

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 12.2019 - 01.2021

Bygherre: Novafos A/S, Katrine Stokholm, tlf. 4020 8000, Blokken 9, 3400 Birkerød

Rådgiver: Rambøll, Ib Winther Hamborg, tlf. 5161 1000, Hannemanns Alle 53, 2300 København S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 48.000.000,-

Afdeling: Sjælland, 130

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

24

MAR

Sclerose-ramt medarbejder fastholdt i job med specialudstyret firmabil

Da maskinfører Kenneth Hammerich i sommeren 2020 fik konstateret sklerose, gik hans hjemkommune Assens og arbejdsplads Munck Forsyningsledninger sammen om at udstyre hans firmabil med kran, automatgear og fastmonteret tank, så han kunne fortsætte i sit job

1

FEB

Er du vores nye kollega ?

Vil du være med til at udvikle fremtidens infrastruktur - både nationalt og internationalt?

->  Se alle nyheder