Munck Forsyningsledninger

Evida - Kompressorstationer i Glansager og Bolderslev

Kompressorstationer i Glansager og Bolderslev

Munck Forsyningsledninger a/s udfører i 2020 to kompressorbygninger for Evida i Sønderjylland.

Projektet omfatter støbning af både kompressor-rum og el-rum for begge kompressorstationer. I Glansager støbes der 2 kompressor-rum og 1 el-rum, mens der i Bolderslev støbes 3 kompressor-rum og 1 el-rum.

For begge kompressorstationer hører alle installationer og tilhørende arbejder med, herunder:

  • Levering og montage af døre
  • Levering og installation af traverskran
  • Levering og installation af luftkompressor
  • El-arbejder
  • Ventilationsarbejde
  • Gravearbejder
  • Etablering af sandpude
  • Kloakarbejder
  • Arbejde med stålkomponenter samt plast- og stålledninger

Foruden kompressorstationerne bliver der i Glansager gravet 520 meter fællesgrav til transmissionsledninger, hvoraf noget er udført som styret underboring udført af Munck Forsyningsledningers egen No-Dig afdeling.

Opgaven udføres i samarbejde med flere underentreprenører, hvilket medfører en del planlægning og koordinering.

Hent pdf

Kategori: Gasledninger

Periode: 03.2020 - 10.2020

Bygherre: Evida, Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Entrepriseform: Totalentreprise

Entreprisesum: Kr. 42.000.000,-

Sted: Glansager, 6400 Sønderborg, og Bredhøjvej, 6392 Bolderslev

Afdeling: Region Jylland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

18

JAN

Munck Forsyningsledninger vinder fjernvarmekontrakt i Sønderborg

Munck Forsyningsledninger a/s og Sønderborg Varme a/s har netop indgået flerårig aftale om udførelse af fjernvarmearbejder i Sønderborgområdet.

12

JAN

Munck Forsyningsledninger skal udføre Baltic Pipe-gasledning tværs over Fyn

Kort før jul indgik Munck Forsyningsledninger a/s, i Joint Venture med tyske Vorwerk og belgiske Denys, kontrakt med Energinet om udførelsen af den fynske strækning af Baltic Pipe gasledningen.

->  Se alle nyheder