Munck Forsyningsledninger

Odense Kommune, Kochsgade, etablering af cykelsti og nyt fortov.

Anlægsarbejdets forskellige faser

Projektet indeholdt arbejder med rydning, op- og nedbrydning, jordarbejder, afvandingsarbejder, arbejder med bundsikring og stabile grusbærelag, asfalt- og belægningsarbejder samt levering og sætning af kantsten. Samtlige processer tilhører i MF’s kerneydelser, og opgaverne blev løst af erfarne medarbejdere med stærke kompetencer inden for de forskellige felter.

For at sikre, at samtlige elementer i nyanlægget, herunder faldforhold, længder, bredder og dybder, blev etableret præcist både horisontalt og vertikalt, benyttede MF sig af egen totalstation for afsætning og dertil uddannet personale. Op- og nedbrydning af materialer foregik miljørigtigt med genindbygning af alle egnede materialer, og de overskydende materialer kørtes til godkendt deponi. De optagne Hasle-klinker blev palleteret og kørt i depot for senere brug i bymidten. Nye kantsten blev leveret i henhold til kommunens etiske krav til naturstensprodukter.

Afvandingsarbejder, herunder levering og sætning af nye rendestensbrønde, blev udført af MF’s egne certificerede kloakmestre. Under opbygningen blev alle bærelag udskiftet (BG og SG), og asfaltarbejderne blev udført af hhv. MF og Munck Asfalt fra egne asfaltfabrikker. MF udførte de øvrige belægningsarbejder med egne brolæggere og struktører, idet MF er godkendt til og uddanne såvel struktører som brolæggere gennem lærlingeforløb. Alle arbejder i grønne arealer blev desuden udført af MF’s egne anlægsgartnere.

Hent pdf

Kategori: Anlægsarbejder

Periode: 04.2013 - 09.2013

Bygherre: Odense Kommune, Hans Andersen, hala@odense.dk - 66131372, Nørregade 36 , 5000 Odense C

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 2.100.000,-

Afdeling: Fyn

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

18

DEC

Munck Forsyningsledninger deltog i 'Praktisk No-Digger-Dag 2019'

Som et led i at udbrede kendskabet til No-Dig-løsninger, og derigennem forhåbentlig tiltrække nye kvalificerede kollegaer, har Munck Forsyningsledninger deltaget i dagsarrangement ’Praktisk No-Digger-Dag 2019’ på EUC i Køge.

->  Se alle nyheder