Munck Forsyningsledninger

Fjernvarme Fyn - Rammeaftale for anlægsarbejder

Anlægsarbejde i forbindelse med etablering og renovering af fjernvarme

Arbejdet er primært blevet udført i Odense Kommune og ofte i bynære miljøer med stærkt trafikerede veje. Under hele entreprisens forløb har Munck Forsyningsledninger haft et tæt og velfungerende samarbejde med både bygherre, vejmyndighed, fagentreprenører, ledningsejere, lodsejere samt borgere og øvrige berørte interessenter.


Anlægsarbejdet har bl.a. omfattet følgende opgaver:


- Rydning, op- og nedbrydning – foregår miljørigtigt med genindbygning af egnede materialer
- Jordarbejder
- Afvandingsarbejder – foregår med certificerede kloakmestre
- Arbejder med bundsikring og stabile grusbærelag – alle bærelag udskiftes (BG og SG)
- Asfalt- og belægningsarbejder – udført af MF og Munck Asfalt fra egne asfaltfabrikker
- Gartnerarbejder på både offentlige arealer og hos lodsejere – udført af egne anlægsgartnere

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 03.2009 - 03.2017

Bygherre: Fjernvarme Fyn A/S , Billedskærervej 7, 5230 Odense M

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 480.000.000,-

Afdeling: Fyn

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

24

MAR

Sclerose-ramt medarbejder fastholdt i job med specialudstyret firmabil

Da maskinfører Kenneth Hammerich i sommeren 2020 fik konstateret sklerose, gik hans hjemkommune Assens og arbejdsplads Munck Forsyningsledninger sammen om at udstyre hans firmabil med kran, automatgear og fastmonteret tank, så han kunne fortsætte i sit job

1

FEB

Er du vores nye kollega ?

Vil du være med til at udvikle fremtidens infrastruktur - både nationalt og internationalt?

->  Se alle nyheder