Munck Forsyningsledninger

Forsyningsledninger område 9 og 10 Slagelse Midtby, Kloakentreprisen

Udskiftning af forsyningsledninger område 9 og 10

Nærværende projekt er den 1 etape i udbygningsplanen som er planlagt udført i perioden maj 2016 til november 2017. Område 9 er parcelhusområder fordelt på 3 veje, hvor der udføres renovering af kloak i et enkelt vejområde. Område 10 er et område på ca. 12 veje med såvel almennyttige boliger som parcelhuse. Kloak anlægget er i dag hovedsageligt udført som fællesledninger, hvor der skal etableres som separatsystem med en delvis udnyttelse af bestående ledningssystem som planlægges strømpeforet.

Kloakprojektet omfatter i hovedtræk:

  • Ca. 7.000 løbende meter kloakledninger med tilhørende brønde i såvel enkelt som dobbeltgrav med tilhørende reetablering af vejarealet
  • Etablering af ca. 530 regn- og spildevandsstik, inkl. skelbrønde
  • Etablering af ca. 160 stik til vejbrønde, inkl. vejbrønde

Anlægsarbejderne blev udført i et trafikeret bynært område. Med sin lange erfaring og stærke kompetencer inden for trafikafvikling og planlægning af omdirigering, udarbejdede MF udførlige trafik-, afspærrings- og skilteplaner i overensstemmelse med Vejdirektoratets vejregler. Alle nødvendige ensretninger, trafikomlægninger, benyttelse af trafikreguleringslys mv. blev udført efter indhentede tilladelser fra rette myndigheder, såsom den stedlige politimyndighed og Kommunens Park- og Vejafdeling. MF har stået for håndteringen og kontakten til de berørte beboer i området.

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 05.2016 - 11.2018

Bygherre: SK Spildevand A/S, Torben Kofoed, Lilleøvej 3, 4220 Korsør

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 20.000.000,-

Afdeling: Region Sjælland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

18

DEC

Munck Forsyningsledninger deltog i 'Praktisk No-Digger-Dag 2019'

Som et led i at udbrede kendskabet til No-Dig-løsninger, og derigennem forhåbentlig tiltrække nye kvalificerede kollegaer, har Munck Forsyningsledninger deltaget i dagsarrangement ’Praktisk No-Digger-Dag 2019’ på EUC i Køge.

->  Se alle nyheder