Munck Forsyningsledninger

ENERGINET.DK - 150 kV Herning - Ikast

ENERGINET.DK - Anlægsarbejde fra Bjørnholt til Herning

Munck Forsyningsledninger a/s har i foråret og sommeren 2014 nedgravet cirka 25 km. 150 kV kabel fra muffe 24 i Ikast til Herning. Kablet blev gravet ned som en forlængelse og færdiggørelse af strækningen imellem Bjørnholt og Herning.

Nedgravning er udført primært ved hjælp af gravekasse, hvor kabler og dækplader føres igennem kassen og kabelsand tilføres i en og samme arbejdsgang. Metoden benyttes med fordel ved blødbundsområder og løs jord.

Ud over nedgravning med gravekasse, er en del af arbejdet også udført med styret underboring samt nedgravning af foringsrør, hvor i kablet efterfølgende trækkes.

Projektet er udført med to kabeltræk om ugen, svarende til cirka 2800 - 3000 meter tracé pr. uge. For at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø kræves det at planlægningen og samarbejdet imellem bygherre og andre aktører fungerer efter hensigten. Dette sikres ved ugentlige byggemøder og produktionsmøder, hvor medarbejderne bliver inddraget i planlægningen og udførelsen af produktionen.

Hent pdf

Kategori: Elkabler

Periode: 06.2014 - 10.2014

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: Kr. 13.000.000,-

Afdeling: Region Jylland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

24

MAR

Sclerose-ramt medarbejder fastholdt i job med specialudstyret firmabil

Da maskinfører Kenneth Hammerich i sommeren 2020 fik konstateret sklerose, gik hans hjemkommune Assens og arbejdsplads Munck Forsyningsledninger sammen om at udstyre hans firmabil med kran, automatgear og fastmonteret tank, så han kunne fortsætte i sit job

1

FEB

Er du vores nye kollega ?

Vil du være med til at udvikle fremtidens infrastruktur - både nationalt og internationalt?

->  Se alle nyheder