Munck Forsyningsledninger

Ledningsomlægninger på Nyborgvej, Odense

Ledningsomlægninger på Nyborgvej i Odense

Denne hovedentreprise omhandler kloak- og klimasikringsarbejder på den meget befærdede indfaldsvej Nyborgvej i Odense centrum. Projektet startede op i det daværende Entreprenørfirmaet Ollerup A/S, men blev siden overdraget til Munck Forsyningsledninger a/s (Entreprenørfirmaet Ollerup A/S har siden 2007 været en del af Munck Forsyningsledninger a/s).

 

Projektet omfattede bl.a.:

Flytning af 400 m fællesledning i dimension ø400 til ø900 i dybden 3 til 4 meter i en af hovedindfaldsårene til Odense centrum. Levering og sætning af 10 stk. betonbrønde i dimension ø1250, i dybder op til 4 m, samt 3 betonbygværker á 4x4 m i dybder op til 5 meter. Levering og udlægning af 3.000 m2 asfalt samt levering og sætning af 700 m granitkantsten.

 

Projektet stillede store krav til overpumpning af eksisterende fællesledninger under udførelsen samt koordinering og minimering af trafikale gener for nærmiljøet under arbejdets udførelse. Dette blev håndteret på baggrund af egne udfærdigede skilte og afspærringsplaner. Ligeledes har der løbende været tæt dialog med nærmiljøet, myndigheder og ledningsejere vedr. den generelle udførelse.

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 07.2016 - 01.2018

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 10.100.000,-

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

18

DEC

Munck Forsyningsledninger deltog i 'Praktisk No-Digger-Dag 2019'

Som et led i at udbrede kendskabet til No-Dig-løsninger, og derigennem forhåbentlig tiltrække nye kvalificerede kollegaer, har Munck Forsyningsledninger deltaget i dagsarrangement ’Praktisk No-Digger-Dag 2019’ på EUC i Køge.

->  Se alle nyheder