Munck Forsyningsledninger

Kloakering af sommerhusområde - Rågeleje-Udsholt

Kloakering af sommerhusområde - Rågeleje-Udsholt

Kloakering i sommerhusområdet Rågeleje-Udsholdt for Gribvand Spildevand for 121 ejendomme.

Kloakeringen skal primært udføres som gravitation og sekundært som tryksat system. Der skal udføres huspumpebrønde for de ejendomme som er lavtliggende i forhold til gravitationssystemet i det offentlige areal.

Der skal endvidere udføres kloakstik på enkelte veje som Tuehusvej, Anders Valtinsvej og Solvang. Her tilsluttes på de eksisterende hovedledninger og stikket føres ind til skel og afsluttes med en prop. Ledningsarbejdet udføres primært ved styret underboring og sekundært ved opgravning.

Arbejderne udføres i vejene Solvang, Rylevænget, Soldalen, Anders Valtins vej, Lyngen, Gøgevænget, strandgårdsvej, Elle-Engen, Mosevænget, Tuehusvej, Ved Åkandesøen, Åkandevej, Enebærvej, Slettevej, Bøge Allè, V.M. Amdrupsvej, Karl Andersens Vej, Wager-Åsen, Baune Mosen, Ved Søen, Tuemosen, og Baune-Åsen, hvor belægningerne består af asfalt, grus og ubefæstede arealer.

Da området er et sommerhusområde tæt på kysten med flere søer og bække, skal en del af arbejderne udføres i områder med høj grundvandstand hvoraf der i enkelte områder står vand over terræn.

Der skal udføres 2180 lbm gravitation ø200 hovedkloak og 1364 lbm trykledning ø50 og ø75 ved styret underboring. Gravning af 600 lbm gravitation stikledninger ø 160 mm og 30 lbm trykledninger til matrikelskel.Grave- og el arbejder for 22 stk. ø 600 huspumper 2, 5 m dybe. Grave- og el arbejder for 9 stk. ø 1000 vejpumpebrønde dybde 3-4m. Herunder etablering af tavleskabe for hus og vejpumper.

Gravning og etablering af 15 stk. ø600 rense-/inspektionsbrønde.

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 12.2015 - 02.2017

Bygherre: Gribvand Spildevand A/S, Henning Holm tlf. 48404100, Holtvej 18C, 3230 Græsted

Rådgiver: COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Kgs. Lyngby

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 11.100.000,-

Afdeling: Sjælland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

18

DEC

Munck Forsyningsledninger deltog i 'Praktisk No-Digger-Dag 2019'

Som et led i at udbrede kendskabet til No-Dig-løsninger, og derigennem forhåbentlig tiltrække nye kvalificerede kollegaer, har Munck Forsyningsledninger deltaget i dagsarrangement ’Praktisk No-Digger-Dag 2019’ på EUC i Køge.

->  Se alle nyheder