Munck Forsyningsledninger

Regnvandsbassin i Bellinge Fælled

Regnvandsbassin forud for byggemodning

Nærværende entreprise omhandler etablering af et bassin til opsamling af regnvand. Bassinnet blev anlagt forud for byggemodningen af en række boligudstykninger i Bellinge Fælled.

 

Bellinge Fælled er "den første bæredygtige udstykning i Odense", hvilket betyder, at der under hele opbygningen af området er blevet passet godt på naturen.

 

Opgaven er udført af det tidligere Entreprenørfirmaet Ollerup A/S, der nu er en del af Munck Forsyningsledninger a/s.

 

Data og hovedmængder:

 

• Regnvandsbassin: 35.000 m2
• Afløbsledninger: Ø800
• Vandbremse og erosionssikring ved udløb i offentligt vandløb
• Støjvold: 9.000 m3
• 1.000 m vej og vandresti

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 10.2015 - 10.2016

Bygherre: Odense Kommune, Flakhaven 2, Odense C

Rådgiver: Rambøll A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 5.200.000,-

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

18

DEC

Munck Forsyningsledninger deltog i 'Praktisk No-Digger-Dag 2019'

Som et led i at udbrede kendskabet til No-Dig-løsninger, og derigennem forhåbentlig tiltrække nye kvalificerede kollegaer, har Munck Forsyningsledninger deltaget i dagsarrangement ’Praktisk No-Digger-Dag 2019’ på EUC i Køge.

->  Se alle nyheder