Munck Forsyningsledninger

Regnvandsbassin i Bellinge Fælled, Odense

Regnvandsbassin forud for byggemodning

Nærværende entreprise omhandler etablering af et bassin til opsamling af regnvand. Bassinet blev anlagt forud for byggemodningen af en række boligudstykninger i Bellinge Fælled.

 

Bellinge Fælled er "den første bæredygtige udstykning i Odense", hvilket betyder, at der under hele opbygningen af området er blevet passet godt på naturen.

 

Opgaven er udført af det tidligere Entreprenørfirmaet Ollerup A/S, der nu er en del af Munck Forsyningsledninger a/s.

 

Data og hovedmængder:

 

• Regnvandsbassin: 35.000 m2
• Afløbsledninger: Ø800
• Vandbremse og erosionssikring ved udløb i offentligt vandløb
• Støjvold: 9.000 m3
• 1.000 m vej og vandresti

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 10.2015 - 10.2016

Bygherre: Odense Kommune, Flakhaven 2, Odense C

Rådgiver: Rambøll A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 5.200.000,-

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

24

MAR

Sclerose-ramt medarbejder fastholdt i job med specialudstyret firmabil

Da maskinfører Kenneth Hammerich i sommeren 2020 fik konstateret sklerose, gik hans hjemkommune Assens og arbejdsplads Munck Forsyningsledninger sammen om at udstyre hans firmabil med kran, automatgear og fastmonteret tank, så han kunne fortsætte i sit job

1

FEB

Er du vores nye kollega ?

Vil du være med til at udvikle fremtidens infrastruktur - både nationalt og internationalt?

->  Se alle nyheder