Munck Forsyningsledninger

Regnvandsbassin i Bellinge Fælled, Odense

Regnvandsbassin forud for byggemodning

Nærværende entreprise omhandler etablering af et bassin til opsamling af regnvand. Bassinet blev anlagt forud for byggemodningen af en række boligudstykninger i Bellinge Fælled.

 

Bellinge Fælled er "den første bæredygtige udstykning i Odense", hvilket betyder, at der under hele opbygningen af området er blevet passet godt på naturen.

 

Opgaven er udført af det tidligere Entreprenørfirmaet Ollerup A/S, der nu er en del af Munck Forsyningsledninger a/s.

 

Data og hovedmængder:

 

• Regnvandsbassin: 35.000 m2
• Afløbsledninger: Ø800
• Vandbremse og erosionssikring ved udløb i offentligt vandløb
• Støjvold: 9.000 m3
• 1.000 m vej og vandresti

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 10.2015 - 10.2016

Bygherre: Odense Kommune, Flakhaven 2, Odense C

Rådgiver: Rambøll A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 5.200.000,-

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

18

JAN

Munck Forsyningsledninger vinder fjernvarmekontrakt i Sønderborg

Munck Forsyningsledninger a/s og Sønderborg Varme a/s har netop indgået flerårig aftale om udførelse af fjernvarmearbejder i Sønderborgområdet.

12

JAN

Munck Forsyningsledninger skal udføre Baltic Pipe-gasledning tværs over Fyn

Kort før jul indgik Munck Forsyningsledninger a/s, i Joint Venture med tyske Vorwerk og belgiske Denys, kontrakt med Energinet om udførelsen af den fynske strækning af Baltic Pipe gasledningen.

->  Se alle nyheder