Munck Forsyningsledninger

Totalentreprise for ”Kloakering af det åbne land mv.” for BlueKolding A/S

Kloakering af det åbne land og sommerhusområder i Kolding Kommune

Entreprisesum: Gns. kr. 15.000.000,- / år

For BlueKolding A/S udføres rammeaftale på kloakering af det åbne land i totalentreprise (incl. anlægsarbejder og pumpeleverance). Rammeaftalen har Munck Forsyningsledninger a/s (MF) vundet siden 2008, udbudt i 2-4 årige forløb.

I rammeaftalen indgår forskellige delentrepriser, såsom rene tryksatte systemer, etablering af offerledninger og mindre separeringsprojekter. Ud over ejendomme i det åbne land er der endvidere kloakeret flere sommerhusområder, bl.a. ”Elvighøj” i 2016 og ”Hejls” i 2017.

I 2013 var der jubilæum med pumpestation nr. 1000 for BlueKolding A/S. Med den nuværende aftale vil der i løbet af 2018 være etableret 1600 LPS pumpestationer i Kolding Kommune - alle af MF.

Sammen med bygherres rådgiver afsætter MF mini-pumpestationerne på ejendommene, og forhandlinger/aftaler foretages med landmænd, som lægger jord til hovedledningerne, hvorefter anlægsarbejdet igangsættes. Ledningsnettet etableres ved enten pløjning eller styret underboring.

På årsbasis udføres mere end 20 km trykledningsnet i dimensionerne ø32mm – ø75mm samt sætning af over 150 pumpestationer.

Hent pdf

Kategori: Tryksat kloakering

Periode: 06.2008 - 06.2018

Bygherre: BlueKolding A/S (tidligere: Kolding Spildevand A/S), Kurt Bengtsen, tlf.: 76363621 , Kolding Åpark 3, 6000 Kolding

Entrepriseform: Totalentreprise i rammeaftale (anlægsarbejder og pumpeleverance)

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

18

DEC

Munck Forsyningsledninger deltog i 'Praktisk No-Digger-Dag 2019'

Som et led i at udbrede kendskabet til No-Dig-løsninger, og derigennem forhåbentlig tiltrække nye kvalificerede kollegaer, har Munck Forsyningsledninger deltaget i dagsarrangement ’Praktisk No-Digger-Dag 2019’ på EUC i Køge.

->  Se alle nyheder