Munck Forsyningsledninger

Rammeaftale for kloakreparationer m.v. for BlueKolding A/S

Kloakreparationer m.v. for BlueKolding A/S

Rammeaftalen består af beredskab til løbende reparation af kloakledninger og brønde m.v. samt udførelse af kloakarbejder i forbindelse med mindre lokale byggemodningsarbejder.

Det årlige volumen ligger på:

  • 200 sager, hvoraf ca. 30 % er akutte
  • Reparationer 2 – 3 mill. kr.
  • Byggemodning 0,5 – 1,0 mill. kr.
  • Oprensning af aflastningsbassiner 0 – 0,5 mill. kr.

Den overvejende del af reparationerne har akut karakter. Det vil sige, at BlueKolding gør brug af Muncks beredskab til øjeblikkelig opsætning af nødvendig afspærring og anden sikring. Reparationen igangsættes hurtigst muligt under respekt for områdets klassifikation og skadens karakter.

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 05.2016 - 05.2018

Bygherre: Blue Kolding A/S (Steffen M. Holm: stmh@bluekolding.dk), Kolding Åpark 3, 6000 Kolding

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 6.500.000,-

Afdeling: Fyn

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

18

DEC

Munck Forsyningsledninger deltog i 'Praktisk No-Digger-Dag 2019'

Som et led i at udbrede kendskabet til No-Dig-løsninger, og derigennem forhåbentlig tiltrække nye kvalificerede kollegaer, har Munck Forsyningsledninger deltaget i dagsarrangement ’Praktisk No-Digger-Dag 2019’ på EUC i Køge.

->  Se alle nyheder