Munck Forsyningsledninger

Rammeaftale for kloakreparationer m.v. for BlueKolding A/S

Kloakreparationer m.v. for BlueKolding A/S

Rammeaftalen består af beredskab til løbende reparation af kloakledninger og brønde m.v. samt udførelse af kloakarbejder i forbindelse med mindre lokale byggemodningsarbejder.

Det årlige volumen ligger på:

  • 200 sager, hvoraf ca. 30 % er akutte
  • Reparationer 2 – 3 mill. kr.
  • Byggemodning 0,5 – 1,0 mill. kr.
  • Oprensning af aflastningsbassiner 0 – 0,5 mill. kr.

Den overvejende del af reparationerne har akut karakter. Det vil sige, at BlueKolding gør brug af Muncks beredskab til øjeblikkelig opsætning af nødvendig afspærring og anden sikring. Reparationen igangsættes hurtigst muligt under respekt for områdets klassifikation og skadens karakter.

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 05.2016 - 05.2018

Bygherre: Blue Kolding A/S (Steffen M. Holm: stmh@bluekolding.dk), Kolding Åpark 3, 6000 Kolding

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 6.500.000,-

Afdeling: Fyn

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

18

JAN

Munck Forsyningsledninger vinder fjernvarmekontrakt i Sønderborg

Munck Forsyningsledninger a/s og Sønderborg Varme a/s har netop indgået flerårig aftale om udførelse af fjernvarmearbejder i Sønderborgområdet.

12

JAN

Munck Forsyningsledninger skal udføre Baltic Pipe-gasledning tværs over Fyn

Kort før jul indgik Munck Forsyningsledninger a/s, i Joint Venture med tyske Vorwerk og belgiske Denys, kontrakt med Energinet om udførelsen af den fynske strækning af Baltic Pipe gasledningen.

->  Se alle nyheder