Munck Forsyningsledninger

Nyudstykning i Egtved

BlueKolding A/S - nyudstykning i Egtved

Munck Forsyningsledninger a/s etablerede for BlueKolding A/S spildevandskloakering af en nyudstykning på 36 grunde beliggende ved Egtved.

Ledningerne blev primært etableret ved gravning både med og uden gravekasse, og i optil 3 meters dybde, hvilket også gør sig gældende for hovedbrøndene.

Der blev ført spildevandsstik ind til den enkelte grund, og der blev afsluttet med skelbrønde, kegle og dæksel.

I forbindelse med etablering af hovedkloakken blev der afrømmet muld og råjord for kommende vejkasse.

Overskudsjord blev bortskaffet til lokal modtager.

Projektet omfattede følgende:

  • 850 meter hovedspildevandsledning i Ø200 PVC
  • 300 meter stikledning i Ø160 PVC
  • 5 stk. Ø1250 bt brønde
  • 11 stk. Ø600 PP brønde
  • 37 stk. Ø425 PP skelbrønde
  • Afgravning og bortkørsel af 2300 m3 muldjord
Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 04.2017 - 06.2017

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 1.800.000,-

Sted: Byggemodning, Koldingvej 63, Egtved

Afdeling: Region Jylland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

18

DEC

Munck Forsyningsledninger deltog i 'Praktisk No-Digger-Dag 2019'

Som et led i at udbrede kendskabet til No-Dig-løsninger, og derigennem forhåbentlig tiltrække nye kvalificerede kollegaer, har Munck Forsyningsledninger deltaget i dagsarrangement ’Praktisk No-Digger-Dag 2019’ på EUC i Køge.

->  Se alle nyheder