Munck Forsyningsledninger

Skive Kaserne - Seperatkloakering

Skive Kaserne - Seperatkloakering

Munck Forsyningsledninger a/s etablerede for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse seperatkloakering af Skive Kaserne.

Ledningerne blev primært etableret ved gravning med gravekasse og i optil 7 meters dybde, hvilket også gør sig gældende for hovedbrøndene. De to hovedpumpestationer er installeret i 7,3 meter med dertil hørende grundvandssænkning ved filterboringer. De resterende ledningsarbejder er grundvandssænket med traditionel sugespidsanlæg.

Hovedparten af ledninger ligger tæt langs bygninger og med trange pladsforhold til følge. Alle tilslutninger til eksisterende stik er ligeledes udført under entreprisen.

Tre af ledningsstrækningerne er udført som microtunnelering og en fjerde ledningsstrækning er udført som styret underboring. Årsagen til disse løsningsmetoder var igen de trange pladsforhold.

I forlængelse af kloakarbejderne er der udført en række forskellige anlægsarbejder, såsom afgravning og klargøring for 1400 m2 asfalt og 3600 m2 belægningssten, og udgravning af ca. 3000 m3 regnvandsbassin, som bruges til buffer bassin ved stor regnintensitet. Grønne arealer er sluttelig blevet retableret med buske, træer, beplantning samt græs.

 

Omfang: 3500 m hovedspildevandsledning i optil Ø315 PVC, heraf 110 m installeret ved styret boring og 90 m installeret som microtunnelering. Desuden er der installeret 490 m stikledning i Ø160 PVC. Ca. 300 m regnvandsledning i Ø700 betonledning. 5 stk. Ø1250 bt brønde, 36 stk. Ø600 PP brønde, 21 stk. Ø425 PP skelbrønde og 14 stk. Ø1000 betonbrønde. Udgravning for regnvandsbassin 3000 m3, installering af 2 stk. Ø1300 PE-pumpestationer. 3600 m2 belægningsarbejde, 6000 m2 beplantningsarbejde, afgravning og bortkørsel af 3500 m3 jord.

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 04.2017 - 11.2017

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 11.000.000,-

Sted: Skive Kaserne, Sdr. Boulevard 15, Skive

Afdeling: Region Jylland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

18

DEC

Munck Forsyningsledninger deltog i 'Praktisk No-Digger-Dag 2019'

Som et led i at udbrede kendskabet til No-Dig-løsninger, og derigennem forhåbentlig tiltrække nye kvalificerede kollegaer, har Munck Forsyningsledninger deltaget i dagsarrangement ’Praktisk No-Digger-Dag 2019’ på EUC i Køge.

->  Se alle nyheder