Etablering af fjernvarmeledninger i Gadehavegaard

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 05.2018 - 11.2018

Bygherre: Høje Taastrup Fjernvarme, Malervej 7, 2630 Taastrup

Rådgiver: COWI A/S , Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby

Entreprisesum: Kr. 5.500.000,-

Etablering af nyt ledningsnet for fjernvarme i Gadehavegaard

Høje Taastrup Fjernvarme etablerer nye fjernvarmeledninger i Gadegavegaard, der derved overgår til at blive direkte fjernvarmeforsynet fra Høje Taastrup Fjernvarme. 

Ledningsanlægget, der er beregnet til et driftstryk på max. 10 bar(g) og en driftstemperatur på max. 85°C, udføres i præisolerede fjernvarmerør i serie 3 med lækagealarm og alarmudtag i skabe.
MF udfører alle arbejder i hovedentreprise bestående af jord-, beton- samt rørarbejde, excl. rørleverancen, som ligger hos bygherre.


Smede- og rørarbejdet blev udført af Østergaard Entreprise A/S som underentreprenør til Munck Forsyningsledninger a/s. Munck Forsyningsledninger a/s og Østergaard Entreprise A/S har over de sidste mange år koordineret og udført adskillige fjernvarmeopgaver sammen.


Arbejdet udføres i tæt bebyggelse mellem boligblokke, og eneste adgangsvej til arbejdsområdet er små stier. Derfor udføres alt arbejdet med små gravemaskiner og dumpere. Der bliver udført 1.200 m. trace i DN200-DN400.

Der føres nye fjernvarmestik ind til 3 vaskehuse og 19 boligblokke, hvilket kræver en del planlægning og logistik samt godt samarbejde med beboere, ejerforeningen, bygherre og rådgiver.

Se flere referencer