Vordingborg Forsyning A/S - Udbygning af fjernvarmenettet

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 05.2016 - 10.2017

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 41.000.000,-

Udbygning af fjernvarmenettet for Vordingborg Forsyning A/S

Vordingborg Forsyning A/S er et multiforsyningsselskab, der varetager spildevand i hele kommunen, drikkevand i Præstø, Stege og Vordingborg by, fjernvarme til Vordingborg by (både produktion og
distribution), produktion af el på kraftvarmeværket samt elnettet i det meste af Vordingborg by.

Munck Forsyningsledninger a/s udfører i hovedentreprise nye fjernvarmedistributionsledninger med tilhørende stik i Kastrup og Neder Vindinge. Entreprisen omhandler etablering af 17 km. distributionsledninger og ca. 350 stik. Der udføres i samme projekt en krydsning af jernbanen ved stålrørspresning. Distributionsledningernes rørdiameter spænder fra DN32 til DN200. Munck Forsyningsledninger a/s beskæftiger i anlægsperioden 15 mand, og projektet har en samlet sum på 41 mio. kroner eksklusiv moms.

Se flere referencer