AffaldVarme Aarhus - Delområde A

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 01.2016 - 12.2018

Entrepriseform: Rammeaftale/Hovedentreprise (30 mio. DKK pr. år)

Entreprisesum: Kr. 90.000.000,-

Fjernvarme-rammeaftale for AffaldVarme Aarhus

AffaldVarme Aarhus leverer fjernvarme til mere end 90 procent af Aarhus Kommunes indbyggere og til flere nabokommuner, hvilket svarer til ca. 300.000 indbyggere.

Munck Forsyningsledninger a/s udfører jord- og smedearbejder ved større renoveringsopgaver og opgaver med større hovedledningsforlængelser for Affald-Varme Aarhus i hovedentreprise. Den tre-årige ammeaftale rummer ca. 25 renoveringsprojekter pr. år. Den samlede entreprisesum fordeler sig med ca. 30 mio. DKK pr. år.

Munck Forsyningsledninger a/s beskæftiger ca. 35 mand ved disse opgaver.

Se flere referencer