AffaldVarme Aarhus - Delområde B

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 01.2016 - 12.2018

Entrepriseform: Rammeaftale (20 mio. DKK pr. år)

Entreprisesum: Kr. 60.000.000,-

Rammeaftale med AffaldVarme Aarhus - Delområde B

AffaldVarme Aarhus leverer fjernvarme til mere end 90 procent af Aarhus Kommunes indbyggere og til fl ere nabokommuner, hvilket svarer til ca. 300.000 indbyggere.


Munck Forsyningsledninger a/s udfører mindre renoveringsopgaver, nye stikledninger og opgaver vedrørende brud på fjernvarmeledninger. Alle opgaver udføres i rammeaftale.


Munck Forsyningsledninger a/s beskæftiger ca. 20 mand på denne opgave. Rammeaftalen er inklusiv døgnvagt vedrørende brud på alle former for rørstørrelser, lige fra stikledninger til store transmissionsledninger.

Se flere referencer