Vejle Fjernvarme a.m.b.a. - Transmissionsledning Skibet

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 10.2015 - 06.2016

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 6.700.000,-

Sted: Bindeballestien, Svendsgade til Østengaard, 7100 Vejle

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. - Etablering af transmissionsledning

Som forberedelse til gaskonverteringen af Skibet ved Vejle anlagde Vejle Fjernvarme a.m.b.a. en 3,2 km. lang transmissionsledning fra Varmecentralen i Svendsgade i Vejle og til Østengaard ved Skibet uden for Vejle.

Ledningen var en opdimensionering af en allerede anlagt ledning, og den blev anlagt i Twinrør Ø 219 / 710. Munck Forsyningsledninger a/s var hovedentreprenør på denne opgave.

Ledningen går fra Vejle til Østengaard via “Bindeballestien”, en natur og vandresti, hvor der blev stillet store krav til planlægning og koordinering, da det på grund af manglende plads ikke var muligt at arbejde med både opgravning og rørarbejde samtidig.

Se flere referencer