Skybrudsprojekt på Peter Bangs Vej

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 03.2019 - 05.2020

Bygherre: Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S, Niels Knudsen og Mikael Koopmann, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg

Rådgiver: Cowi A/S, Parallelvej 2, 2800 Kgs. Lyngby

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 22.900.000,-

Skybrudsprojekt på Peter Bangs Vej

Denne hovedentreprise omhandler etablering af 1. etape af forsinkelses- og skybrudsvej på Peter Bangs Vej, som er beliggende ved Frederiksberg i København. Projektet er en del af Frederiksberg Kommunes klimatilpasningsstrategi, og er projekteret til at fungere som forsinkelsesvej for det fremtidige samlede skybrudssystem i Frederiksberg og Københavns Kommune.

 

Trafikafvikling i trafikeret byområde:

 

Peter Bangs Vej er en stærkt trafikeret vej med et højt ÅDT-tal. Vejen er desuden placeret i et område med tæt bebyggelse, hvilket har stillet store krav til håndtering af trafikafvikling og kontakt med mange interessenter - herunder tæt dialog med myndigheder, graveaktører og områdets beboere.

 

En effektiv trafikafvikling er en integreret del af vores virke ved denne type arbejder, og på Peter Bangs Vej har fremkommeligheden under projektet ligeledes været velfungerende på selv de mest belastede tidspunkter af døgnet. Munck Forsyningsledninger a/s har udført professionel håndtering af afspærring og kørebaneafmærkninger, herunder diverse foranstaltninger og forlægning af trafik i overensstemmelse med de afspærringsplaner, der er udarbejdet til projektet.

 

Projektet omfatter:

 

• 2 x 500 m udgravning for og etablering af regnvandskassetter i dimension 1200x600x600 mm i tre lag med Fiberdug/EDPM/fiberdug omring. Udgravningen er i gennemsnit 4 meter dyb, og der blev brugt linear gravekassesystem.

 

• Ca. 25 m Ø1000 PL overløbs/udløbsledninger ved afslutning af kassettemagasiner.

 

• 4 stk. præfabrikerede udløbs-/overløbsbygværker.

 

• 1 stk. 1,5 x 1,5 m insitu-støbt overløbsbygværk opbygget omkring eksisterende V1020 fællesledning.

 

• 130 m skybrudsriste med hverdagsafløb til eksisterende fællesledninger via sandfangsbrønde og tilslutning til eksisterende stik fra vejbrønde og ekstremregnsoverløb til kassettemagasiner.

 

• 2x420 m Ø200 glat plastrør og Ø315 vejbrønde med rist og karm ved cykelsti.

 

• Retablering af belægninger: 4.000 m2, 2.200 m. kantsten og 1.600 m2 belægningssten.

Se flere referencer