DGD - Biogas på Trælborgvej ved Storde

Hent pdf

Kategori: Gasledninger

Periode: 02.2018 - 11.2018

Bygherre: Dansk Gas Distribution A/S, Kraftværksvej 53 Skærbæk, 7000 Fredericia

Entrepriseform: Projekter

Entreprisesum: Kr. 1.800.000,-

Sted: Storde Biogas, Trælborgvej, Bredebro

Sammengravning af Ø125 mm og Ø160 mm plastledning for DGD

For Dansk Gas Distribution blev der udført 3 sammenhængende projekter på en strækning af cirka 2 kilometer ved Storde Biogas.

Der blev ført en Ø125 mm plastledning fra eksisterende transmissionsledning i Bredebro til sammengravning ved Trælborgvej.

Derefter sammengrav af Ø125 mm og Ø160 mm plastledning langs Trælborgvej til kompressorområde Storde.

Samtidig blev der udført jordarbejde med opbygning af sandpude til kompressorbygningen, samt udførelse af kloak og belægningsarbejde i hele kompressorområdet.

Se flere referencer