HMN GasNet P/S - Udførelse af transmissionsledning mellem Borris og Skjern

Hent pdf

Kategori: Gasledninger

Periode: 06.2017 - 09.2017

Bygherre: HMN GasNet P/S, Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Entrepriseform: Projekt

Entreprisesum: Kr. 875.000,-

Sted: Vestjysk Biogas, Bøllingvej 10, Skjern

Udførelse af transmissionsledning mellem Borris og Skjern ifm. etablering af Vestjysk Biogas

Entreprisen omfattede jordarbejde, herunder styrede underboringer og andre anlægstekniske ydelser i forbindelse med etablering af 5.300 meter Ø125 PE-ledning til transport af bionaturgas fra Arnborgvej i Borris til M/R station Bølling på Bøllingvej i Skjern.

Desuden indgik rørtransporter fra rørlagerplads til svejsepladser, nedlægning af opsvejst gasrør samt montering af gasrør i beskyttelsesrør ved styrede underboringer.

Se flere referencer