DONG - Udvidelse af Horsens Biogas

Hent pdf

Kategori: Gasledninger

Periode: 09.2015 - 03.2016

Bygherre: DONG, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia

Entrepriseform: Projekt

Entreprisesum: Kr. 3.000.000,-

Udvidelse af Horsens Biogas for DONG

Horsens Biogas blev udvidet ved opførelsen af to kompressorstationer ved siden af det eksisterende kompressor-areal (Projekt Horsens 2).

Arbejdet bestod i jord- og fundamentsarbejde for et stk. Neuman Esser kompressor og et stk. Fonovo kompressor med dertil hørende kølere.

Arbejdet blev afsluttet med udførelse af kloakering og belægningsarbejde for hele kompressorområdet.

Samtidig blev der nedgravet cirka 1 kilometer transmissionsledning på op til Ø200 mm.

Se flere referencer