TREFOR Vand A/S - Erstatningsledning fra Harteværket på 2,5 km Ø500 rør.

Hent pdf

Kategori: Vandledninger

Periode: 01.2015 - 12.2015

Bygherre: TREFOR Vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding, Kontaktperson: Lars Skjerning

Entrepriseform: Tilbud

Entreprisesum: Kr. 5.500.000,-

TREFOR Vand A/S - Erstatningsledning fra Harteværket

Munck Forsyningsledninger a/s havde til opgave for TREFOR Vand A/S at erstatte en 600 mm eternit ledning fra Harteværket til Vejlevej i Kolding med en ny 500 mm ledning, mens den gamle ledning stadig var i drift.

Der var tale om et omfang på cirka 2500 meter, og renoveringen foregik i et område med megen grundvand på det første stykke på cirka 1250 meter, og den resterende del af stykket var i et villakvarter, hvor der var mange fremmede ledningsejere i jorden.

Området stillede store krav til koordinering mellem bygherre, kommune og beboere i området.

Desuden blev der udført arbejder med sætning af nye ventiler samt fjernelse af gamle bygværker, der efter etableringen af den nye ledning nu var blevet overflødige.

Projektet blev udført ved en kombination af traditionel gravning og styret underboring.

Se flere referencer