DIN Forsyning A/S - Renovering, vedligeholdelse og brud

Hent pdf

Kategori: Vandledninger

Periode: 01.2010 - 12.2019

Bygherre: DIN Forsyning A/S, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg, Kontaktperson: John Nørgaard

Entrepriseform: Rammekontrakt

DIN Forsyning A/S - Renovering, vedligeholdelse og brud i rammekontrakt.

Munck Forsyningsledninger a/s har en rammekontrakt med DIN Forsyning A/S, som er en servicevirksomhed, der har til opgave at opfylde borgernes behov for godt og rent vand. Vandforsyningen dækker i dag et forsyningsområde, der svarer til cirka 94 % af behovet for almen vandforsyning i Esbjerg og Varde kommuner. De sidste cirka 6 % dækkes af det private vandværk i Hjerting. Vandforsyningen har 8 vandværker i drift, - Astrup, Forum, Vester Gjesing, Spangsbjerg, Vognsbøl, Sædding. Andrup og Novrup.

 

Munck Forsyningsledninger a/s har en rammekontrakt med DIN Forsyning A/S på 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Samarbejdet har været fortløbende siden 2010. Munck har til opgave at renovere og udskifte vandledninger i forsyningsområderne både i land- og byområder.

 

Rammekontrakten indeholder yderligere en vagtordning. I tilfælde af brud skal Munck være til rådighed døgnets 24 timer alle 365 dage om året, og være fremme inden for 1 time. Munck Forsyningsledninger a/s beskæftiger 6 mand om året på denne kontrakt.

Se flere referencer