Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S - Seperatkloakering på Nørredige

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 01.2018 - 07.2018

Bygherre: Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 7.500.000,-

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S - Seperatkloakering af Nørredige i Ringkøbing

Munck Forsyningsledninger a/s etablerede for Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S seperatkloakering af eksisterende Ø600 fællesledning i Nørredige i Ringkøbing. Der blev lagt 1200 m hovedspildevandsledning i op til Ø250 PVC, samtidig med at den gamle ledning blev sløjfet. På ca. 600 meter af ledningen er der dobbelt Ø700 bt, hvoraf den ene fungerer til det daglige regnvand, mens den anden fungerer som buffer i kraftigt regnvejr.

 

Nørredige er en stærkt trafikeret vej med tung trafik, idet denne fører hen til Ringkøbing bus- og togstation samt Vestas. Dette stillede store krav til håndtering og afvikling af trafikken, hvilket foregik i 6 etaper. Alle interessenter i området blev løbende orienteret og der blev afholdt møder angående projektets fremdrift, hvilket afhjalp mange problemstillinger.

 

Ledningerne blev primært etableret ved gravning med gravekasse i op til 3,5 meters dybde. Der blev foretaget grundvandssænkning på det meste af strækningen, hvilket blev udført med sugespidser. I Nørredige er der fortov og cykelsti i begge sider, som skulle holdes farbare for beboerne samt skraldemænd m.v. De etablerede stikledninger (ca. 1000 meter) blev udført ved gravning.

 

I forlængelse af kloakarbejderne blev der udført en række forskellige anlægsarbejder såsom fræsning af asfalt for bortskaffelse, udlægning af bundsikring og SGII, asfaltering af 4200 m2 samt punktreperationer af fortov og kantsten. Der blev etableret 300 meter regnvandsgrøft for nedsivning samt etableret et 120 m3 stort kassettebassin. Desuden blev der nedgravet ny hovedvandledning i Ø200 PE på hele strækningen inkl. Ø63 PE ledning. Der blev ligeledes etableret nye vandstik til berørte ejendomme. Grønne arealer blev sluttelig retableret med buske, træer, beplantning og græs.

Se flere referencer